Sobre la hipertensió pulmonar

La hipertensió pulmonar es defineix com l’augment anormal de la pressió de la sang a les artèries pulmonars. La hipertensió pulmonar està causada per malalties que afecten a les artèries pulmonars i també pot aparèixer com a complicació de malalties pulmonars i cardíaques comuns.

Les malalties que poden ocasionar hipertensió pulmonar es classifiquen en 5 grans grups:

 • Grup 1. Hipertensió arterial pulmonar
  • Idiopàtica
  • Hereditària
  • Produïda per fàrmacs o tòxics
  • Associada a altres malalties: autoimmunes (esclerodèrmia, lupus), infecció pel VIH, hipertensió portal, cardiopaties congènites
 • Grup 2. Deguda a malalties del cor esquerre: valvulars, insuficiència cardíaca
 • Grup 3. Deguda a malalties respiratòries: MPOC, fibrosi pulmonar
 • Grup 4. Hipertensió pulmonar tromboembòlica crònica
 • Grup 5. De mecanisme multifactorial

És important diagnosticar i caracteritzar de forma correcta la hipertensió pulmonar i el mecanisme que la produeix ja que el tractament difereix segons el tipus d’hipertensió pulmonar del qual es tracti.

Per diagnosticar de forma precisa la hipertensió pulmonar és necessari col·locar un catèter a l’artèria pulmonar per mesurar la pressió de la sang, establir la capacitat que té el cor de bombejar la sang, i avaluar la resposta a agents vasodilatadors.

Avui dia es disposa de diversos medicaments amb els que s’han obtingut millores importants en els pacients amb hipertensió arterial pulmonar (grup 1). D’altra banda en una proporció elevada de casos amb hipertensió pulmonar tromboembòlica crònica (grup 4) es pot fer una intervenció quirúrgica (endarterectomia pulmonar) amb la que s’aconsegueix una important millora dels símptomes i, en una proporció elevada de casos, la curació de la malaltia.