Oferta assistencial

La unitat d’hipertensió pulmonar de l’Hospital Clínic de Barcelona ofereix serveis per a totes les formes d’hipertensió pulmonar, en particular aquelles de major complexitat. Destaquen els següents procediments i programes:

Procediments diagnòstics

 • Estudi hemodinàmic pulmonar mitjançant cateterisme cardíac dret
 • Proves dinàmiques de resposta vascular pulmonar: prova vasodilatadora aguda (òxid nítric inhalat, epoprostenol i.v., iloprost inhalat), estudi hemodinàmic d’esforç amb cicloergòmetre horitzontal, prova de sobrecàrrega hídrica
 • Prova d’esforç cardiopulmonar
 • Tècniques d’imatge
  • Angiografia pulmonar amb tomografia computeritzada d’energia dual
  • Angiografia pulmonar selectiva amb sustracció digital
  • Ressonància nuclear magnètica
 • Ecocardiografia: transtoràcica, transessofàgica, d’esforç
 • Estudi genètic de mutacions del gen BMPR2

Procediments terapèutics

 • Tractaments per via parenteral (intravenosa, subcutània) de la hipertensió arterial pulmonar
 • Tractaments inhalats
 • Cirurgia d’endarterectomia pulmonar
 • Suport vital avançat
 • Septostomia interauricular
 • Programes de rehabilitació

Programes específics

 • Hipertensió portopulmonar
 • Hipertensió pulmonar associada a malalties autoimmunes
 • Hipertensió pulmonar associada a cardiopaties congènites (en col·laboració amb l’hospital Sant Joan de Deu)
 • Cirurgia d’alt risc
 • Embaràs de risc
 • Malalt crític
 • Hipertensió pulmonar en les malalties respiratòries cròniques
 • Hipertensió pulmonar en la insuficiència cardíaca

Atenció integral

 • Cobertura assistencial les 24 hores
 • Programa d’atenció integrada
 • Programes de formació per a pacients i familiars
 • Atenció perioperatòria del pacient amb hipertensió pulmonar
 • Atenció obstètrica i ginecològica
 • Suport psicològic
 • Consell genètic
 • Connexió amb associacions de pacients