Unitat d'Hipertensió Pulmonar

La Unitat d’Hipertensió Pulmonar de l’Hospital Clínic de Barcelona té com a objectius el diagnòstic, tractament i atenció integral del pacient amb hipertensió pulmonar.

La unitat està integrada per un equip multidisciplinari de professionals pertanyents a 14 serveis de l’Hospital Clínic i disposa de totes les unitats i equipaments necessaris per atendre als pacients amb hipertensió pulmonar en totes les situacions clíniques que poden presentar. La unitat compta amb professionals altament especialitzats en hipertensió pulmonar, amb 20 anys d’experiència en aquesta malaltia, infermeria especialitzada, equip quirúrgic especialitzat en endarterectomia pulmonar, anestesistes, perfusionistes i intensivistes experts en sistemes de suport vital avançat, i professionals de diferents especialitats que donen suport al programa d’hipertensió pulmonar.

La unitat dóna servei a totes les formes d’hipertensió pulmonar, en particular aquelles a de major complexitat, per a les que s'han desenvolupat programes específics d’actuació. En concret, la utilització de fàrmacs per via parenteral, la cirurgia d’endarterectomia pulmonar, la hipertensió portopulmonar, la hipertensió pulmonar associada a cardiopaties congènites (en col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu) o a malalties autoimmunes, l’atenció ginecològica i obstètrica, i l’atenció psicològica, entre d’altres.

La Unitat d’Hipertensió Pulmonar de l’Hospital Clínic de Barcelona ha estat reconeguda Unitat Experta de Referència per part del Servei Català de la Salut (CatSalut), i CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) per part del Ministeri de Sanitat.

La unitat té establerta una xarxa assistencial i convenis de col·laboració amb 24 hospitals de Catalunya i atén a pacients de totes les comunitats autònomes d’Espanya.

La unitat participa en programes de formació professional especialitzada, nacionals i internacionals, i programes de formació universitària de postgrau, entre els que destaquen el Màster de Competències Mèdiques Avançades de la Universitat de Barcelona i el Master Internacional en Hipertensión Pulmonar  de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.

Tanmateix, desenvolupa una intensa activitat de recerca en el camp de la hipertensió pulmonar, tant pel que fa al desenvolupament de projectes propis, com a la participació en estudis multicèntrics d’àmbit nacional  i internacional. Membres de la unitat  estan integrats en el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Enfermedades Respiratorias, i la unitat participa en el Registro Español de Hiertensión Arterial Pulmonar (REHAP) i en el International Registry on Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension.