Servei de Pneumologia i Al·lèrgia

És un servei de referència nacional i internacional per la seva qualitat assistencial, docent i investigadora.

És referència internacional en malalties respiratòries agudes (pneumònies), cròniques (malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), asma bronquial, malalties intersticials i bronquièctasis), càncer de pulmó, trastorns respiratoris de la son, hipertensió pulmonar (és centre de referència nacional aprovat pel Ministeri de Sanitat (CSUR)) i de les patologies al·lèrgiques més prevalents i greus.

Dóna assistència especialitzada 24h al dia, 365 dies a l'any, tant pels pacients ingressats, com pels pacients que precisin atenció urgent.

Disposa dels següents dispositius assistencials: