Recerca i Innovació

Coordinador: Dra. I. Blanco

La recerca a l’Institut Clínic Respiratori s’organitza al voltant dels quatre grups de recerca acreditats per l’Institut de Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS):

L'Institut Clínic Respiratori també té la voluntat d’assolir excel·lència i lideratge europeu pel que fa a la translació dels resultats obtinguts en la recerca a la pràctica clínica, a través de l'exploració de noves maneres de valorar el coneixement generat en l’àmbit respiratori (Innovació). En aquest sentit, l’ Institut Clínic de Respiratori entén la innovació com un instrument d’adaptació al canvi, tant en l’entorn assistencial i social com en l'econòmic, amb dues vessants ben definides adreçades a:

  1. Millorar processos assistencials en els aspectes organitzatius i tecnològics.
  2. Generar nous recursos econòmics mitjançant la relació amb empreses ja existents o la creació de noves empreses spin-off

En aquest marc, cal destacar el paper de l’Institut Clínic Respiratori en la configuració d’una Knowledge Innovation Community en Healthy and Active Ageing dins l’estratègia del European Institute of Technology (programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea).