Equip professional

Els professionals de l’Institut Clínic Respiratori són:

Direcció de l’Institut

 • Dr. Alvar Agustí, Director.
 • Sra. Marta Salas, Secretària Director.
 • Sra. Asun Roel, Cap d'Infermeria.
 • Sra. Belén Delgado, Secretària Cap d’Infermeria
 • Sr. Joan Sagarra, Cap de Gestió Econòmico-Administratiu.
 • Sra. Mª José Consuegra, Secretària Cap de Gestió Econòmico-Administratiu
 • Sra. Emilia Abad. Gestora de Pacients

Servei de Cirurgia Toràcica

 • Dr. Laureano Molins, Cap de Servei
 • Dr. Josep Maria Gimferrer
 • Dr. Abel Gómez-Caro
 • Dr. David Sanchez Lorente
 • Dra. Marina Paradela
 • Sra. Pilar Buera. Coordinadora Sala d’Hospitalització
 • Sra. Laura Morte, Secretària Cap de Servei
 • Sra. Esther Armans. Coordinadora de Consultes Externes i Centres Diagnòstics

Servei de Pneumologia i Al·lèrgia

 • Dr. Joan Albert Barberà, Cap de Servei
 • Dr. Alvar Agustí
 • Dr. Carles Agustí
 • Dr. Joan Ramon Badia
 • Dr. Eugeni Ballester
 • Dr. Joan Bartra
 • Dra. Isabel Blanco
 • Dra. Irina Bobolea
 • Dra. Cristina Embid
 • Dr. Miquel Ferrer
 • Dra. Alejandra Lopez
 • Dra. Carmen Lucena
 • Dr. Ramon Marrades
 • Dr. Jorge Moisés 
 • Dr. Josep Montserrat
 • Dra. Rosa M. Muñoz
 • Dra. Paula Ribó
 • Dr. Josep Roca
 • Dr. Jacobo Sellarés
 • Dr. Néstor Soler
 • Dr. Antoni Torres
 • Dr. Antonio Valero
 • Sr. Joan Roselló. Coordinador UVIR
 • Sra. Esther Armans. Coordinadora de Consultes Externes i Centres Diagnòstics
 • Sra. Mª José Ruiz. Secretària del Servei