Docència pregrau

Inclou la formació teòrica i pràctica d’estudiants de medicina i infermeria.

L’Institut Clínic Respiratori té la responsabilitat de l’ensenyament de l’assignatura Malalties de l’aparell Respiratori, que inclou tant la Pneumologia com la Cirurgia Toràcica, en el quart curs de la Llicenciatura de Medicina. Disposa de Professors titulars i associats que formen part de l’staff mèdic i que, junt amb el catedràtic de la Facultat, imparteixen totes les classes teòriques, els seminaris i les classes pràctiques. També participen en la docència pràctica de pregrau els professors clínics i els metges residents en qualitat de col·laboradors docents.