Dispositius de l'Institut Clínic Respiratori

Unitat de Vigilància Intensiva Respiratòria (Escala 3, Planta 7), de 10 llits. Es l'única unitat dedicada de forma monogràfica al tractament del malalt respiratori crític a Espanya i de les poques existents al món. El seu equipament inclou mesures avançades de suport vital, com ara la ventilació invasiva i no invasiva, els tractaments de rescat a la insuficiència respiratòria greu, incloent sistemes extra-corporis d'oxigenació, monitoratge invasiu i no invasiu, endoscòpia, ecografia pulmonar i cardíaca, i totes les tècniques de suport de fracàs orgànic pròpies de l’entorn del maneig del pacient crític.

Dues sales d'hospitalització convencional, una d'ús preferent per Pneumologia (16 llits; Escala 6, Planta 2) i l’altre d’ús preferent per Cirurgia Toràcica (10 llits; Escala 3, Planta 7).

Hospital de dia (Escala 6, Planta 2 i Escala 4, Planta 2) per l’atenció ambulatòria de determinades patologies respiratòries.

Unitat d’Endoscòpia Respiratòria (Escala 2, Planta 3), que ofereix les següents tècniques diagnòstiques i terapèutiques: Fibrobroncoscòpia, Endosonografia Bronquial (EBUS), Crioteràpia, Laser de Plasma Argón i diverses tècniques d’endoscòpia intervencionista (pròtesis i vàlvules endobronquials).

Laboratori de Funció Pulmonar, (Escala 6, Planta 0), que ofereix les següents tècniques diagnòstiques: espirometria, volums pulmonars, difusió de monòxid de carbó, gasometria arterial, test de la marxa i test d’exercici màxim en cicloergometre, test de broncoprovació i anàlisis de l’intercanvi pulmonar de gasos a través de gasos inerts múltiples. Els seus membres han participat en el comitè internacional d’estandardització de la funció pulmonar de les societats americana (ATS), europea (ERS) i espanyola (SEPAR).

Unitat de la Son (Escala 4, Planta 2), integrada en la unitat multidisciplinar de la son de l’hospital (en la que també participen els Serveis de Neurologia, Psiquiatria i Otorinolaringologia). Disposa de tecnologia per fer estudis de la son a l’hospital i a domicili. Les patologies més freqüents són el síndrome de l’apnea de la son i el seu tractament amb CPAP, així com, ventilació mecànica no invasiva. S’han desenvolupat procediments de telemedicina per l’atenció extra-hospitalària integral d’aquest tipus de pacients.

Gabinet d’Immunoal·lèrgia (Escala 6, Planta 0), que ofereix proves diagnòstiques al·lèrgiques, tant simples (proves cutànies) com complexes (provocació per avaluació d’al·lèrgia a fàrmacs).