Docència

La docència de l’ICOF es basa, en molts dels seus aspectes més rellevants, en la relació de l’Hospital Clínic amb la Universitat de Barcelona, ja que es tracta d’un hospital universitari. L’Institut compta amb 3 professors titulars de la Universiat de Barcelona: Dr. Alfredo Adán, Dra. Concepción Larena i el Dr. Ricardo Casaroli i 5 professors associats: Dr. Ramón Quintana, Dr. José Ramón Fontenla, Dr. Bernat Sanchez Dalmau, Dra. Elena Milla i el  Dr. Josep Torras.