Assistència

Disposem de les següents àrees assistencials: 

Unitat  d’Inmunologia i Inflamació Ocular

Som centre de referència per al diagnòstic i tractament de les malalties inflamatòries intraoculars a través de la Unitat dirigida pel Dr. Alfredo Adán i treballem en col·laboració amb el Servei de Malalties Autoimmunes i el Servei de Reumatologia del Clínic. Som també centre de referència en altres patologies inflamatòries com les escleritis, controlades per la Dra. Maria Teresa Sainz de la Maza, i els penfigoides oculars, del Dr. Ramón Quintana.

Unitat de Neuro-Oftalmologia

Aquesta Unitat, coordinada pel Dr. Sánchez Dalmau, és de referència en el diagnòstic i control de la patologia neuroftalmològica. És un clar exemple de l’aposta de l’ICOF per l’oftalmologia hospitalària. Treballa de forma coordinada amb els serveis de Neurologia i d'Endocrinologia del centre.

Unitat de Retina Mèdica

En aquesta Unitat s’hi controlen les patologies retinianes vasculars, amb un enfocament especial en la Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE) i a la Retinopatia Diabètica. En aquesta Unitat treballem amb els nous fàrmacs antiangiogènics amb acció anti-VEGF (Vascular Endotelial Growth Factor). La incorporació de la Fundació Sardá Farriol, especialitzada en l’atenció oftalmològica del pacient diabètic, suposa un gran impuls per a la potenciació d’aquesta Unitat.

Unitat de Retina Quirúrgica

Realitzem el tractament quirúrgic de la vitrectomia per a la patologia vítreo-reiniana, incorporant les darreres novetats d’instrumentació.

Unitat de Còrnia i Superfície Ocular

Treballem en coordinació amb la Transplant Services Foundation (TSF), entitat pertanyent al Grup Clínic, fonamentalment en el transplantament de còrnia i l’aplicació de teràpia celular amb finalitats regeneratives per a la patologia severa de la superfície ocular. El programa està liderat pel Dr. Ricardo Casaroli.

Unitat de Glaucoma

A l’ICOF hem dissenyat una Unitat de Glaucoma basada en el diagnòstic precoç, el tractament mèdic i el tractament quirúrgic. Aquesta Unitat està coordinada per la Dra. Concepción Larena  i la Dra. Elena Millá.

Instal·lacions

Per dur a terme aquesta activitat assistencial, disposem de les millors instalacions. L’ICOF consta de 3 àrees, totes elles localitzades al recinte de la Maternitat.

Consultes externes

Situades al pavelló annex a l’edifici central de la Maternitat, estan dissenyades en 4 zones:

  • Àrea d'avaluació inicial dels pacients i de les exploracions complementàries. En aquesta zona hi treballen optometristes i tècnics. 
  • Àrea de les consultes d’exploració. Cada consulta està equipada amb tot l’equipament necessari per a la visita.
  • Àrea de diagnòstic i terapèutica. Es composen d’una consulta on es localitzen els làsers i d’una altra de diagnòstic per la imatge.
  • Consuta d’Infermeria. On es porta a terme la consulta i l’avaluació preoperatòria dels pacients. 

Quiròfans

L’ICOF disposa de 3 quiròfans totalment equipats per a la cirurgia oftalmològica. Dos dels quiròfans disposen d’una àrea integrada per a la cirurgia ambulatòria amb una zona de vestuari, preparació dels pacients i una altra d’adaptació postoperatòria, així com de microscopis quirúrgics d’última generació amb sistemes d’enregistrament digital i monitor i que permet complir les activitats docents de forma eficaç. Cada microscopi té unitats quirúrgiques per a la realització de la cirurgia de cataracta mitjançant tècniques de facoemulsificació, així com per a la cirurgia vitreo-retiniana. Un tercer quiròfan disposa de circuit ambulatori integrat així com microscopi quirúrgic i unitat quirúrgica.