Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil (SPPIJ)

El nostre servei gaudeix d’una important experiència en el desenvolupament dels principals recursos i programes per l’atenció psiquiàtrica en nens i adolescents. 

Al SPPIJ tenim unes àrees i responsabilitats assistencials i organitzatives diferenciades:

 • Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantil i Juvenil (URPI): atén a tots els menors amb trastorns psiquiàtrics que puguin requerir assistència hospitalària procedent de les àrees de Barcelona Esquerra, Dreta i Litoral (districtes: Eixample, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Sant Martí). També els menors procedents de sectors territorials de Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Terrassa, Rubí i Sant Cugat. 
 • El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de l’Eixample: atén a tots els menors (0-18 anys) del districte de l’Eixample barcelonès (40.000 menors de 18 anys), coordinant la seva actuació amb els agents de l’esmentat districte relacionats amb aquesta població: escoles, Equips d’Atenció Primària (EAP), Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), etc.

La nostra missió és proporcionar un servei eficient i d'alta qualitat als menors d’edat amb trastorns mentals, integrant els aspectes assistencials, docents i d'investigació.

Per aconseguir-ho, ens organitzem en Dispositius Assistencials, Grups de treball i Programes assistencials, amb els següents objectius estratègics:

 • Desenvolupar una assistència integral basada en el pacient.
 • Incorporar els avenços diagnòstics i terapèutics. Protocol·lització.
 • Crear un entorn d'excel·lència per a la docència i el desenvolupament de la investigació clínica.

Dispositius assistencials - Línies d’activitat

 • Dispositiu d’Hospitalització: sala d'aguts, Hospital de Dia i Urgències de Psiquiatria.
 • Dispositiu de Consultes Externes.
 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (C.S.M.I.J.) de l’Eixample.

Grups de Treball

 • Trastorns de la Conducta Alimentària en nens i adolescents.

Programes assistencials

 • Programa d’Atenció a la Psicopatologia Complexa del Neurodesenvolupament
 • Trastorn Obsessiu - Compulsiu i Trastorn de Tourette
 • Psicosis d'Inici Infanto-Juvenil
 • Trastorns Afectius Infanto-Juvenils (PA-TAI)
 • Trastorns de l'Espectre Autista
 • Conductes Adictives
 • Avaluació Neuropsicología
 • Col·laboració amb altres Unitats Funcionals del servei de Psiquiatria i Psicologia d’Adults:
  • Unitat d'Esquizofrènia
  • Unitat de Trastorns Bipolars
  • Unitat de Conductes Addictives

Dades d’activitat 2012

 • Altes hospitalàries: 311.
 • Urgències psiquiàtriques en nens i adolescents: 480.
 • Hospitalitzacions parcials Hospital de Dia de nens i adolescents: 3.799.
 • Hospitalitzacions parcials Hospital de Dia de Trastorns de la Conducta Alimentària TCA: 3.821.
 • Primeres visites Consultes Externes: 313, de les quals 74 van esser de TCA.
 • Visites successives Consultes Externes: 8.174, de les quals 2.895 van ésser de TCA.
 • Primeres visites Centre de Salud Mental Infantil i Juvenil de l’Eixample: 391.
 • Visites successives Centre de Salud Mental Infantil i Juvenil de l’Eixample: 5.881.