Investigació

El nostre Servei forma part de diferents grups de recerca, coordinats per la Dra. Josefina Castro Fornieles. Entre ells destaquen:

 •  Grup de recerca reconegut per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca del Departament d'Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya. 2009 SGR 1119. Grup de Recerca en Psiquiatria i Psicologia Infantil Clínic (GRUPPIC).
 •  Grup en Psiquiatria i Psicologia infantil del Grup Bases Biològiques del Trastorn Psíquic de l' Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
 •  També es forma part del grup IV del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBER-SAM), coordinat pel Dr Miguel Bernardo. A més, la Dra Josefina Castro és la coordinadora d'un dels cinc programes prioritaris del CIBER-SAM: Programa de recerca en psiquiatria del nen i de l'adolescent.

Línies de recerca

Les línies de recerca més consolidades dins el Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil son les següents:

 • Trastorns de la conducta alimentària.
 • Trastorn obsessiu-compulsiu.
 • Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics.

 Altres línies actualment en desenvolupament

 • Conductes Addictives.
 • Trastorns de l’Espectre Autista.
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat.
 • Trastorns Afectius: Trastorns Depressius i Bipolars.
 • Trastorn de Tourette i altres Trastorns per Tics.
 • Trastorns d’Ansietat.

Durant els anys 2009-2012 s'ha obtingut 22 ajuts de finançament extern; 20 ajuts de finançament privat. En aquest període s'ha publicat un total de 76 publicacions amb factor d'impacte, diferents capítols de llibres o llibres i s'ha presentat 3 tesis doctorals.