Docència

La nostra activitat docent es desenvolupa seguint uns criteris rigorosos de màxima qualitat en el nivell formatiu.

Formació de pregrau

La docència de la Psiquiatria Infantil està inclosa en l’assignatura de Psiquiatria que es dóna a quart curs de grau i sisè curs de la llicenciatura de Medicina de la Universitat de Barcelona. Actualment, la docència s’imparteix per un professor agregat i un altre agregat interí, pertanyents al servei de SPPIJ. A més, col·laboren diferents professors col·laboradors docents del Servei. També es realitza una assignatura optativa de Psiquiatria Infantil i Adolescent dirigida a alumnes de Medicina i que té 6 crèdits.

Part dels alumnes de Psiquiatria (50 per curs) realitzen les seves pràctiques en el SPPIJ, participant parcialment en l’activitat de la sala d’hospitalització, de l’Hospital de Dia i de la Consulta Externa.

Formació de postgrau

Residents MIR i PIR

En Psiquiatria Infantil, s’ofereix una rotació a uns 10-12 residents (MIR i  PIR) per any per fer la formació en Psiquiatria o Psicologia Infantil. En els últims anys s’ha anat incrementant el nombre de residents, tant metges com psicòlegs, d’altres centres de Catalunya i de la resta d’Espanya que han sol·licitat fer la rotació a Psiquiatria Infantil en el nostre Hospital. A cada resident se li assigna un tutor personal durant la rotació que és un metge o psicòleg especialista del SPPIJ.

Residents d’Infermeria (EIR)

L’Institut Clínic de Neurociències està acreditat per tenir 3 infermeres internes residents (EIR) de Salut Mental, la rotació de les quals es de 4 mesos en Psiquiatria Infantil, i es porta a terme en els diferents dispositius del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil.

El SPPIJ organitza el Màster en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència de la Universitat de Barcelona per a metges i psicòlegs des de fa deu anys. Té una durada de dos anys acadèmicas, durant els quals els alumnes, 4 per any, reben classes teòriques i s’integren en l’assistència habitual de SPPIJ amb un tutor personal per alumne. Així mateix  es col·labora en el Màster de Psicologia Clínica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, realitzant les seves pràctiques al SPPIJ quatre alumnes per any.

Estades formatives

Posem a disposició dels professionals assistencials foranis la possibilitat d’estar al Servei realitzant una estada formativa, durant un període de temps que pot oscil·lar entre els dos i els sis mesos. Aquestes estades estan planificades per poder realitzar formació en Psiquiatria de la Infància i Adolescència, Psicologia de la Infància i Adolescència i Trastorns de la Conducta Alimentària en la Infància i l’Adolescència.

Formació continuada

Cada any es realitza el “Curs d’Actualització en Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil”, activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.