Assistència

Per portar a terme la nostra activitat assistencial, disposem dels següents recursos:

Sala d’hospitalització d’aguts

Aquesta sala disposa de:

  • 18 llits d’hospitalització aguda, en habitacions dobles i individuals.
  • 1 control d’infermeria monitoritzat, 1 despatx de coordinació infermeria, 2 despatxos mèdics, 1 aula hospitalària (tasques escolars), 1 sala d’estar per a pacients, 1 sala de treball ocupacional-espai d’activitat física.

Localització: Hospital Clínic, escala 11 planta 4.

Hospital de Dia d’aguts

L’Hospital de Dia és un dispositiu ambulatori que atén pacients amb trastorns mentals greus que no precisen ingrés però si abordatge intensiu i personalitzat, amb un enfoc multidisciplinar.

Hospital de Dia de nens i adolescents

  • Atenció intensiva (9h-15h).
  • Monitorització de psicofàrmacs i determinació de proves biològiques (tòxics en orina).

Hospital de Dia de Trastorns de la Conducta Alimentaria (TCA)

  • Atenció intensiva (14h-21h).
  • Programes de dessensibilització.
  • Realització de grups específics.

L’ hospital de Dia disposa de 3 despatxos mèdics, 2 sales de grup, 1 sala de teràpia ocupacional, 1 aula hospitalària (escolar), 1 control d'infermeria.

Funciona amb personal de plantilla diferenciat: de 9 a 15 h per patologies psiquiàtriques (no alimentàries) en nens i adolescents, i de 14h a 21h per pacients amb Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA).

Localització: Hospital Clínic, escala 11, planta 3.

Urgències de Psiquiatria Infantil

Les urgències en menors de 18 anys s’atenen en coordinació amb les Urgències (UCIES) de Psiquiatria d’Adults, amb reunions conjuntes i protocols d’actuació.

Localització: edifici d’Urgències de l'Hospital.

Consultes Externes i Centro de Salud Mental Infantil i Juvenil

En aquests locals desenvolupen les seves tasques el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de l’Eixample i la Consulta Externa de la Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantil i Juvenil (URPI).

  • 34 despatxos mèdics.
  • 2 despatxos d’infermeria, 1 sala espera, 1 recepció administrativa amb 3 boxes, 1 sala de grups, 2 sales mèdiques compartides i una 1 biblioteca.

Localització: Hospital Clínic, escala 11, planta 3.