Unitat Multidisciplinària de Trastorns de Son

La somnolència excessiva durant el dia, l’insomni, els roncs i les apnees, la mala qualitat del son, els moviments i les conductes anòmales dormint són problemes força comuns. A la Unitat Multidisciplinar de Trastorns de Son de l’Hospital Clínic treballen de manera conjunta neuròlegs, otorinolaringòlegs, pneumòlegs, psiquiatres, psicòlegs i infermeres per resoldre tots aquests problemes mèdics. Es tracta d’una Unitat de prestigi internacional on s’atenen pacients amb totes les patologies del son de la nostra àrea bàsica de salut, treballant en xarxa amb els seus especialistes. La Unitat és també centre de referència de trastorns de son més complexes referits per metges d’ altres zones sanitàries.

Un dels aspectes més destacables de la Unitat és l’estreta col·laboració entre els diversos especialistes que la componen durant tots els passos del procés assistencial, des de l’avaluació clínica, les proves diagnòstiques o el tractament, el que es tradueix en un benefici pel pacient, l’objectiu principal de la Unitat

Assistència

La consulta externa de trastorns de son és on es fa el primer contacte amb el pacient i el metge responsable decideix la conducta a seguir. Els diversos especialistes de la Unitat visiten en un mateix espai físic, a la segona planta de l’edifici de Consultes Externes. Aquest fet, facilita la interacció multidisciplinària i una atenció al pacient més eficient. Les proves de son es fan tant de manera ambulatòria com a l’Hospital.

Trastorns i símptomes que atenem a la Unitat:

 • Insomni.
 • Roncs.
 • Apnees durant el son.
 • Hipoventilació nocturna.
 • Somnolència excessiva diürna.
 • Narcolèpsia, Cataplexia.
 • Hipersòmnia idiopàtica.
 • Síndrome de les cames nervioses y Moviments periòdics de cames durant el son.
 • Parasòmnies (Trastorn de conducta del son REM, Somnambulisme).
 • Trastorns del ritme circadiàri.

Proves de son

A la Unitat Multidisciplinària de Trastorns de Son es fan totes les proves necessàries per l’avaluació dels trastorns de son, des de les més senzilles a les més complexes amb l’ajuda de tècnics amb amplia experiència. 

Al Laboratori de Son de Neurologia tenen especial dedicació a la realització de la polisomnografia en l’avaluació de la somnolència, del mal descans nocturn, dels trastorns de moviment /conducta durant el son o en epilèpsia nocturna. Es realitzen proves d’avaluació objectiva de la somnolència com  el test de manteniment de la vigília i de múltiples latències de son (MWT, MSLT) així com de l’actimetria i registres ambulatoris de somnolència/son.

Al Laboratori de Son de Pneumologia tenen especial dedicació a la realització de les poligrafies respiratòries -ambulatòries i hospitalàries-, de la polisomnografia convencional en els trastorns de la respiració durant el son i la ventilació mecànica, així com les titulacions de CPAP automàtiques. Disposen d’una àrea d’hospital de dia per fer entrenament/adaptació a la CPAP i seguiment telemàtic de pacients amb trastorns respiratoris del son crònics.

A més, la Unitat Multidisciplinària de Trastorns del Son, en coordinació amb el Laboratori d’Hormonologia  (Dra. Casamitjana), és centre de referència estatal per les determinacions d’hipocretina (orexina) en líquid cefaloraquidi en pacients amb narcolèpsia i altres trastorns del son.

Tipus de proves diagnòstiques 

 • Domiciliàries:
  • Poligrafia respiratòria
  • Titulació de CPAP automàtica
  • Actigrafia
 • Hospitalàries:
  • PSG convencional (adults/infantil)
  • PSG convencional amb titulació de CPAP/ ventilació no invasiva
  • PSG ampliada en parasòmnies/epilèpsies
  • Test de Latències Múltiples del Son
  • Test de Manteniment de la Vigília
  • Punció lumbar amb determinació d’hipocretina

Tractaments

A la Unitat es realitzen tot tipus de tractament dels trastorns del son, ja siguin mèdics com quirúrgics o instrumentals (CPAP, BiPAP, Ventiladors mecànics, dispositius d’avançament mandibular (DAM). Dinsl’apartat quirúrgic destaca la cirurgia de la via aèria superior en aquells pacients amb trastorns respiratoris del son adequadament seleccionats. La cirurgia inclou procediments sobre les foses nasals i sinus paranasals, cirurgia de les amígdales i vel del paladar; cirurgia basilingual, així com els avançaments màxil.lo-mandibulars en coordinació amb el servei de cirurgia màxil.lofacial (Drs. Martí i Sieira) i el d‘obesitat (Dr. Vidal).

Investigació

La nostra activitat d'investigació és molt important en tots els seus camps. Els diversos especialistes components són reconeguts per aquest motiu a nivell internacional, amb projectes de recerca de finançament públic (CIBERES, CIBERNED) i privat i assajos clínics de nous medicaments.

En el camp dels trastorns neurològics durant el son, destaquen els estudis del trastorn de conducta durant el son REM, en la narcolèpsia, en l’accident vascular cerebral, en les alteracions del son en les malalties neurodegeneratives i en l’estudi de la somnolència, en col·laboració amb equips de la Universitat d'Innsbruck (Àustria), d’Emory (Atlanta, USA) i Lausanne (Suiza).

En el camp dels trastorns respiratoris durant el son, destaquen la recerca bàsica, amb models animals d’apnees; la tecnologia aplicada als trastorns del son (internet i telemedicina, entre altres) i els estudis clínics sobre roncs i apnees, tant en la vesant diagnòstica com terapèutica. Cal fer especial èmfasi en els estudis multicèntrics que es desenvolupen en col·laboració amb gran nombre d’hospitals nacionals i internacionals, com el de la Universitat de Toronto i McGill Universitiy (Canadà). 

Docència

L'activitat docent inclou l’ensenyament de pregrau, teòric i pràctic, als estudiants de 4rt i 5è curs de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. En docència de postgrau protem a terme la formació dels residents MIR de les diferents especialitats implicades (ja siguin del propi hospital com de rotacions externes), així com rotacions de fellows d’altres països.

Des del curs 2012-2013 la Unitat de Trastorns del Son imparteix, a la Universitat de Barcelona, el Màster de Competències Mèdiques Avançades en Trastorns de Son, acreditat per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), un Màster d’especialització multidisciplinari, dirigit a especialistes de dins i fora del país, interessats en trastorns del son.

Equip professional

Servei  de Neurologia:

 • Dr. Carles Gaig (especialista).
 • Dr. Alex Iranzo (consultor).
 • Dr. Joan Santamaria (consultor sènior).
 • Mònica Serradell (Neuropsicòloga Fundació Clínic).
 • Marc Guaita (Odontòleg Becari predoctoral  IDIBAPS).

Personal tècnic i administratiu

Servei  d’Otorinolaringologia:

 • Dr. Antoni Morelló (consultor)
 • Dra. Isabel Vilaseca. (consultora i Coordinadora de la Unitat)

Servei de Pneumologia:

 • Dr. Josep M Montserrat (consultor sènior).
 • Dr. Cristina Embid (especialista).
 • Marta Tores (Biòloga CIBERES).
 • Mireia Dalmases (Becari Predoctoral).
 • Carme León (infermera).
 • Lola Núñez (infermera).
 • Gemma Guerrero (secretària).

Servei  de Psicologia Clínica i Psiquiatria:

 • Dr. Manel Salamero. (consultor)
 • Dr. Manuel Valdés (consultor sènior)