Unitat d'Electromiografia, Control Motor i Dolor Neuropàtic

Assistència

L'activitat assistencial de la Unitat d'Electromiografia, Control Motor i Dolor Neuropàtic es divideix actualment en dues grans àrees: la realització d'exploracions electromiogràfics sol·licitades per neuròlegs o altres especialistes per a avaluació, documentació i orientació diagnòstica de malalties neuromusculars, trastorns del moviment o síndromes que cursen amb dolor neuropàtic, i l'atenció i seguiment clínic de pacients amb dolor neuropàtic.

Per complir amb aquests objectius assistencials es disposa d'equipament i possibilitats tècniques per a exàmens electrofisiològics convencionals i altres relativament sofisticades com estimulació magnètica, estimulació nociceptiva, avaluació de reflexos mono i polisinàptics i estudi de funcions autònomes.

L'estudi electrofisiològic es finalitza amb la confecció d'un informe per al metge sol·licitant. El seguiment clínic dels pacients amb dolor neuropàtic pot incloure la realització d'un estudi integral de fibres petites, en què es contempla l'estudi electrofisiològic complet de la conducció en fibres termoalgésicas, incloent potencials evocats nociceptius; i estudis psicofísics, amb avaluació de llindars de la sensibilitat tèrmica i dolorosa.

Recerca

A la Unitat desenvolupem diverses línies d'investigació entorn a la fisiologia del moviment i de la percepció sensorial. Hem aconseguit fons públics per a investigació de diverses fonts, inclosos la fundació La Caixa, La Fundació Marató de TV3 i l'Instituto de Salud Carlos III.

Les línies principals de recerca en l'actualitat són:

  • La fisiologia i fisiopatologia dels moviments voluntaris i involuntaris.
  • La interferència entre la reacció de sobresalt i els moviments preparats.
  • La relació entre percepció conscient i potencials evocats cerebrals.
  • El Dolor Neuropàtic i els seus mecanismes fisiopatològics.
  • La sensibilització de la via nociceptiva i la seva relació amb el dolor.

Docència

A la Unitat portem a terme activitat docent de pregrau i de postgrau dins l'organigrama general de l'ICN. Diversos assistents han visitat aquesta Unitat durant períodes de formació en Electrodiagnòstic de 6 mesos o 2 anys, amb una o dues persones assistents sense interrupció des de 1993. Organitzem un curs Màster Propi de la Universitat de Barcelona en Electrodiagnòstic Neurològic i una Especialitat en Màster Universitari Oficial de Competències Mèdiques Avançades, amb el titol Electrodiagnòstic de Neuropaties Perifèriques, Control Motor i Dolor Neuropàtic.

Equip professional

L'equip professional de la Unitat està format per neuròlegs amb especial dedicació a les tasques assistencials, docents i de recerca.

  • Josep Valls Solé. Consultor Sènior
  • Jordi Casanova-Mollà. Especialista
  • Judit Navarro Otano. Especialista
  • Eva Gabarrón. Tècnic
  • Michela Campolo. Tècnic