Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment

Assistència

La Unitat està dissenyada, en el seu funcionament i la seva estructura, per garantir l'accessibilitat del pacient a una assistència mèdica de qualitat.

Desenvolupa la seva activitat en diverses àrees clíniques:

 • Malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes.
 • Malaltia de Huntington.
 • Distonia.
 • Atàxies i paraparèsies espàstiques hereditàries (Acreditació com Unitat de Referència del Sistema Nacional de Salut).
 • Altres trastorns del moviment: tremolor, tics, mioclònies.
 • Malalties minoritàries que cursen amb trastorns del moviment  (Acreditació com Unitat de Referència del Sistema Nacional de Salut i de la Xarxa  Europea de Referència per malalties rares  ERN-NRD).

La Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment ofereix la possibilitat d'administrar tractaments altament especialitzats per a diversos trastorns del moviment:

 • Tractament quirúrgic (estimulació cerebral profunda; Acreditació com Unitat de Referència del Sistema Nacional de Salut).
 • Infusió de fàrmacs (levodopa intestinal, apomorfina subcutània).
 • Tractament amb toxina botulínica.

Per dur a terme la nostra tasca, a la Unitat comptem amb Consultes Externes, un hospital de dia i una Unitat d'Estada Curta, i disposem d'una línia directa de contacte telefònic amb una infermera especialitzada per atendre consultes i resoldre els problemes clínics que es presentin.

 • Consultes Externes: l'activitat assistencial a Consultes Externes inclou la realització d'una primera visita per un neuròleg de l'equip, que és qui valorarà la història clínica i la necessitat de fer proves complementària s'indicarà el tractament que es consideri més adequat. A partir de la primera visita, es realitzen controls periòdics al / la pacient en visites successives periòdiques.
 • Hospital de Dia: es disposa d'aquest dispositiu assistencial per poder atendre pacients que necessiten l'administració o ajust de tractaments o la realització de determinades proves complementàries.
 • Unitat d'Estada Curta: en aquesta Unitat s'ingressen pacients per avaluació clínica, diagnòstic i realització d'exàmens complementaris i aplicació de tractaments que no es poden dur a terme en règim ambulatori.
 • Centre Sociosanitari de Malalties Neurodegeneratives: els pacients disposen en aquest centre d'un programa de rehabilitació que inclou fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional.

Investigació

 • Bàsica:
  • Àrea de Neurociències clíniques i experimentals l'IDIBAPS, Grup de Parkinson i Altres Trastorns del Moviment Neurodegeneratius.
  • Grup de Recerca de la Generalitat (SGR).
  • CIBER "Malalties Neurodegeneratives" l'ISCIII (CIBERNED).
 • Investigació clínica de nous tractaments mitjançant  participació en assaigs clínics.
 • Laboratori: a la Unitat disposem de un  Laboratori de Neurologia Experimental adscrit a l'IDIBAPS i dirigit per la Dra Maria Josep Martí, especialitzat en l'estudi de diverses malalties neurodegeneratives. Les principals línies de recerca es relacionen amb els diversos aspectes genètics a associats a la malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes. També es duen a terme investigacions sobre l'existència de possibles marcadors biològics associats a aquestes malalties.

Docència

Participem en els projectes docents generals de l'ICN respecte a la docència a especialistes en formació de Metges Interns Residents (MIR) i estudiants de pregrau. A més, som una Unitat formativa de MIR de Neurologia d'altres centres espanyols que van en qualitat de comissió de serveis. A més, som centre receptors de becaris en Neurologia d'altres centres espanyols i estrangers. La Unitat dirigeix la especialitat de “Parkinson i Trastorn dels Moviments” del Màster de Competències Mediques Avançades de la Universitat de Barcelona.

 • Col·laboració amb altres centres en projectes d'investigació:
  • European Multiple System Atrophy Study Group.
  • Neurology Department, Innsbruck University. SINBAR (Sleep Movement Disorders Innsbruck-Barcelona).
  • International LRRK2 Consortium.
  • European Huntington Disease Network.
  • Xarxa d'atàxies i paraparèsies espàstiques degeneratives (REDAPED).
  • Repta Lila Weston Institute, Queen Square Brain Bank for Neurological Disorders, Institute of Neurology, University College de Londres, London, UK.
  • Department of molecular and medical Pharmacology, David Geffen School of Medicine (UCLA) (CA, USA).

Equip professional

Neuròlegs:

 • Dra. Maria Josep  Martí, coordinadora de la Unitat
 • Dr. Francesc  Valldeoriola
 • Dr. José Esteban  Muñoz
 • Dr. Yaroslau Compta
 • Lluis Planellas  (investigador d'assajos clínics)

Neurocirurgians:

 • Dr. Jordi Rumià
 • Dr. Pedro Roldán

Neuropsicòlegs:

 • P. Santacruz (Coordinadora d'assajos clínics)

Infermeria:

 • Infermera de pràctica avançada: A. Càmara

Investigadors bàsics:

 • Dr. Mario Ezquerra
 • Dr. Rubén Fernández

Tècnic de Laboratori:

 • Manel Fernández

Becaris predoctorals:

 • Dra. Almudena Sánchez
 • Dra. Alicia Garrido
 • Dra. Alexandra Pérez
 • Cristina Simonet
 • Celia Painous