Unitat de Neuroimmunologia – Esclerosi Múltiple

Assistència

La Unitat està dissenyada, en el seu funcionament i la seva estructura, per a garantir l’accessibilitat del pacient a una assistència de qualitat.

Desenvolupa la seva activitat en tres àrees principals:

 • Esclerosi Múltiple
 • Neuromielitis òptica
 • Altres malalties de base autoimmune que afecten al sistema nerviós central: encefalitis autoinmunes, síndromes paraneoplàsiques, atàxies immunomediades, malalties neurològiques associades a anticossos anti-GAD, o al sistema nerviós perifèric: miastenia gravis.

Per a portar a terme la nostra tasca, la Unitat compte amb Consultes Externes, un Hospital de Dia i una Unitat de Curta Estada, i disposem d'una línia directa de contacte telefònic amb una infermera especialitzada per atendre consultes y resoldre dubtes (programa de suport a la Neuroimmunologia).

 • Consultes Externes de Neurologia: per a l'activitat assistencial es disposa d'una consulta especialitzada de primeres visites d'avaluació ràpida, en la qual es valora la història clínica i la necessitat de fer proves complementàries: RM cerebral i / o medul·lar, prova analítica general, anàlisi del líquid cefaloraquidi, potencials evocats, etc. A partir de la primera visita, es realitzen controls periòdics al / a la pacient en visites successives cada 3-6 mesos en les consultes monogràfiques de la unitat i adscrites sempre al mateix neuròleg de referència. Es disposa d'una consulta especialitzada de Neuro-oftalmologia i d'un laboratori de la Via Visual amb un optometrista encarregat de realitzar l'avaluació visual.
 • Hospital de Dia de Neurologia: disposa de 5 sofàs reclinables per a l'administració de teràpies, una habitació per a la pràctica de puncions lumbars i un despatx de consulta. L'activitat assistencial de l'Hospital de Dia inclou l'avaluació diagnòstica ràpida ambulatòria, l'atenció de consultes urgents, tant de pacients amb brots d'esclerosi múltiple com de pacients amb altres malalties autoimmunes del sistema nerviós central o perifèric, per tal de facilitar i disminuir el retard diagnòstic i terapèutic, i l'administració de teràpies endovenoses en règim ambulatori, i la monitorització del / de la pacient.
  Disposem d'una infermera especialitzada que s'encarrega de l'educació sanitària del / de la pacient que inicia un tractament de fons per l'esclerosi múltiple i de revisar l'adherència i l'aparició d'efectes adversos als tractaments. A més, atén via telefònica els dubtes dels / les pacients pel que fa a les teràpies o el monitoratge.
 • Unitat de Curta Estada del Servei de Neurologia: aquesta Unitat permet un ingrés hospitalari de curta durada (fins a 3 dies), per practicar avaluacions o aplicar tractaments que no es poden dur a terme en règim ambulatori.

La Unitat disposa del Laboratori de Neurologia Experimental (IDIBAPS-Cellex), que és centre de referència mundial per a la determinació d'anticossos antineuronals. Això facilita la confirmació del diagnòstic, ajuda a avaluar possibles mesures diagnòstiques addicionals i a planificar el tractament. Per a més informació, consulteu: www.neuroimmunologybcn.org

Recerca

L'activitat investigadora es porta a terme en dos laboratoris inscrits dins l'Àrea 4 de Neurociències de l'IDIBAPS:

 • Laboratori de Neurologia Experimental, liderat pel Dr. Josep Dalmau, investigador ICREA adscrit a l'IDIBAPS, i consultor sènior del Servei de Neurologia de l'Hospital Clínic: aquest laboratori és centre de referència mundial en l'estudi immunològic de les síndromes neurològics paraneoplàsics i altres síndromes neuronals autoimmunes, i forma part de la xarxa europea PNSEURONET de centres que estudien aquestes síndromes. Així mateix, realitza la determinació d'anticossos antiaquaporina-4 i anticossos anti-glicoproteïna de la mielina del oligodendrocit (MOG) per al diagnòstic de la neuromielitis òptica.
 • Laboratori de Neuroimmunologia liderat pel Dr. Pablo Villoslada: aquest laboratori investiga sobre les causes de l'Esclerosi múltiple i en el desenvolupament de nous tractaments i tests diagnòstics per a aquesta malaltia.
 • Laboratori d'imatge avançada en malalties neuroimmunològiques (Imaginem), liderat per la Dra. Sara Llufriu. Aquest laboratori té com a objectius la recerca de biomarcadors d'imatge per a la detecció precoç de la discapacitat física i cognitiva així com a resposta a les teràpies.

A la Unitat portem també a terme estudis propis en el camp de l'Esclerosi Múltiple, la Neuromielitis òptica, i en el desenvolupament de protocols de tractament per a les encefalitis i síndromes paraneoplàsics; participem en el desenvolupament d'assajos clínics tant de fase 2 com a 3, per al tractament de pacients amb Esclerosi Múltiple, i desenvolupem assajos clínics farmacològics no finançats per la indústria farmacèutica.

A més, formem part, juntament amb quatre equips d'investigació consolidats i liderats del Clínic - IDIBAPS, del Programa de Neuroimmunologia, que té com a objectiu l'estudi del diagnòstic precoç i de les teràpies més efectives per al tractament de la malaltia.

Docència

Participem en els projectes docents generals de l’ICN respecte la docència a especialistes en formació (MIR) estudiants de pregrau. A més, som centre receptor de MIR de Neurologia d'altres centres espanyols i estrangers.

El Comitè de Docència de l’Hospital Clínic ha acreditat l’activitat docent ‘Visites a centre d’excel·lència’ per a neuròlegs en exercici.

Equip professional

L'equip professional de la Unitat està compost per neuròlegs, membres d'altres especialitats mèdiques i d'Infermeria, que desenvolupa una activitat assistencial col·laborativa per aconseguir una atenció integral i eficaç dels pacients amb malalties neuroimmunològiques.

 • Neuròlegs
  • Dr. A. Saiz. Coordinador de la Unitat
  • Dr. F. Graus. Cap de Servei
  • Dr. J. Dalmau, investigador ICREA.consultor sènior de Neurologia
  • Dr. P. Villoslada. Investigador IDIBAPS
  • Dra. Y. Blanco. Especialista sènior
  • Dra. S. Llufriu. Especialista. Contracte postdoctoral Juan Rodés; investigadora IDIBAPS
  • Dra. E. H. Martínez-Lapiscina. Especialista. Contracte postdoctoral Juan Rodés
  • Dra. E. Martínez. Especialista. Contracte postdoctoral Sara Borrell
  • Dra. M. Sepúlveda. Especialista. Contracte predoctoral IDIBAPS
  • Dra. N. Solà. Especialista. Contracte predoctoral pFIS
  • Dra. I. Zubizarreta. Especialista. Contracte predoctoral IDIBAPS
 • Neurorradiòlegs
  • Dr. J. Berenguer
  • Dra. T. Pujol
  • Dr. M. Squarcia
 • Psiquiatria i Psicologia
  • Dr. L. Pintor
  • Dr. J.M. Peri
 • Urologia
  • Dr. A. Franco
 • Oftalmologia
  • Dr. B. Sánchez Dalmau
 • Ginecologia
  • Dr. C. Castelo-Branco
 • Infermeria
  • Infermera de l’Hospital de Dia: Ana Hernando
  • Infermera d’assajos clínics: Montserrat Artola (Fundació Clínic)