Investigació

L'activitat investigadora i la de les diferents unitats del servei les portem a terme en les instal·lacions de l'Hospital Clínic i en els laboratoris de Neurologia Experimental i Laboratoris d'Isquèmia Cerebral i Neurodegeneració de l'Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Els membres del servei treballen en quatre equips d'investigació dins l'Àrea 4 de Neurociències Clíniques i Experimentals de l'IDIBAPS.

Les línies de recerca que es desenvolupen al servei són:

El Banc de Teixits Neurològics (BTN), plataforma de suport a la recerca de l'IDIBAPS, juga un papel fonamental en la investigació del servei de Neurologia.

Durant els anys 2009-2011 s'han presentat 54 assajos clínics al Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica de l'Hospital Clínic (CEIC).