Docència

La nostra activitat docent es desenvolupa en diferents àmbits: MIR, pregraduació, postgraduació, sempre seguint uns criteris rigorosos de màxima qualitat en el nivell formatiu.

Formació de pregrau

La formació de pregrau s'emmarca dins la Llicenciatura de Medicina de la Universitat de Barcelona, adscrita al Departament de Medicina. La porten a terme els professionals del servei que són també professors de la Facultat de Medicina de la UB: concretament, l'assignatura de Neurologia (Dr. Albert Saiz, coordinador) i l'assignatura optativa 'Son i Salut' (coordinador: Dr. Josep Santamaria).

Formació MIR

Tenim acreditació per a la formació de 3 residents l'any. La formació es desenvolupa en 4 anys, durant els quals l'estudiant segueix un programa de formació desenvolupat específicament dins el servei sota les directrius del programa nacional de l'especialitat. Els tutors MIR són les Dres. Yolanda Blanco i Raquel Sánchez-Valle i el Dr. Xabier Urra. Itinerari formatiu residents Neurologia.

Estades

Posem a disposició dels professionals asistencials foranis la possibilitat d'estar al servei en qualitat de Visitant, durant un període de temps, en un sistema d'estades planificades conjuntament per les seves unitats assistencials i docents. A la majoria d'aquestes unitats hi ha assistit un bon nombre de visitants, per períodes de formació de durada variable segons els programes definits. Els periodes de formació de metges extrangers estan actualment limitats a un màxim de 6 mesos, per no interferir en la formació dels metges residents MIR.

Formació continuada

El nostre servei ofereix també cursos de formació través d'Aula Clínic, entitat del Grup Clínic dedicada a la formació continuada no universitària. En aquests cursos els nostres professionals exposen els últims avançaments diagnòstics i terapèutics, així com l'actualització de coneixements en el nostre àmbit d'activitat assistencial.

El nostre servei és co-responsable del Màster en Electrodiagnòstic Neurològic, juntament amb la UB, que s'organitza des de 2001 amb una periodicitat bianual. El co-director del Màster és el Dr. Josep Valls.