Investigació

El nostre servei es caracteritza per la implementació de tècniques d’alta complexitat innovadores i de mínima invasió, tant a nivell cerebral com del raquis o del sistema nerviós perifèric, i també per l’activitat en neurocirurgia funcional.

La nostra marca d'dentitat ha esta el desenvolupament de tècniques quirúrgiques basades en la imatge computeritzada, la neuronavegació, l’endoscòpia, etc. Varem ser els primers en realitzar la primera intervenció neuroquirúrgica a distància de la història, el 1998.

Igualment, disposem d’una plataforma de recerca morfològica basada en el laboratori de neuroanatomia i participem en estudis de recerca de nivell nacional com internacional.

Actualment, entre d’altres, les línies d’investigació que desenvolupem són:

  • Implementació i desenvolupament de la cirurgia endoscòpica de Base de Crani.
  • Cirurgia de l’Epilèpsia avançada.
  • Cirurgia guiada per neuroimatge avançada en Smart-Or (quiròfan amb RM i TC intraoperatoris).