Docència

nrc_docencia_350.jpgLa càrrega docent es centra en les vessants de Grau i Postgrau, amb un programa de Residència instaurat ja fa molts anys, sempre seguint uns criteris rigorosos de màxima qualitat en el nivell formatiu, i que compte amb un gran prestigi i tradició. Des de l’any 1992 s’hi han format més de 20 professionals.

Formació de Grau

S'emmarca dins el Grau de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), adscrit al departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques.

De forma conjunta amb els neuròlegs, portem a terme l’assignatura Malalties del Sistema Nerviós. El Professor Enrique Ferrer Rodríguez és el coordinador de la part quirúrgica, i els Drs. Jordi Rumià i José Poblete són professors associats a la Facultat de Medicina de la UB.

També som els responsables de l’assignatura optativa Fonaments de Tècnica Quirúrgica en Neurocirurgia que coordina el Professor Enric Ferrer.

Igualment, som col·laboradors de la part que fa referència a Neurociències de l’assignatura Aplicacions Mèdiques a l’Enginyeria II, que pertany al Grau d’Enginyeria Biomèdica.

Finalment, també col·laborem en dos Màsters:

  • Màster de Biomedicina, on el Dr. Josep González dóna clases en l'apartat Bases Moleculars del Càncer, concretament dins el bloc de Tumors Cerebrals.
  • Màster Professional Malalt Crític i Emergències, amb el Dr. Joquim Enseñat coma professor en el mòdul Atenció al Pacient Crític i Emergències.

Formació de Postgrau

Dins la formació de postgrau oferim la possibilitat d’una formació continuada a través d’estades formatives i cursos de tècniques específiques.

Estades

Posem a disposició d’especialistes externs al centre la possibilitat de participar en el servei en qualitat d’observador durant un període de temps, en un sistema d'estades planificades per línies d’activitat, a fi i efecte de formar-se en tècniques específiques.

Cursos

Com a servei de referència realitzem cursos de formació per a especialistes que vulguin familiaritzar-se en tècniques específiques i sofisticades de les que disposem o les que van sorgint.

Sessions

Diàriament, es fa una sessió on es comenta la guàrdia i on es posen en comú diversos casos clínics. Setmanalment, el servei organitza sessions científiques, de morbimortalitat i bibliogràfiques.