Investigació

L’objectiu del Comitè d'Investigació de l’ICN és el de consolidar l’Institut com a dentre d’excel·lència i de referència, tant en l’àmbit nacional com internacional, en l’atenció de les malalties del sistema nerviós, inclosos els trastorns mentals i la investigació aplicada. La nostra concepció de la investigació s'integra en l’atenció i en la docència, responent al repte de ser membres d’un hospital universitari.

Tot el personal de l'ICN participa en el desenvolupament dels projectes d'investigació. És per aquest motiu que s’inclouen les principals àrees assistencials i es centren en aspectes no resolts que permeten avançar en la millora terapèutica i en el coneixement de la malaltia.

Aquesta visió ha implicat l’augment, en els últims temps, de la quantitat de publicacions de qualitat que produeixen els nostres professionals. En el futur desenvoluparem progressivament dispositius destinats a la integració de la investigació clínica i la bàsica, fet que suposa un avenç clar en els recursos als nostre abast.

Entre les línies i projectes d’investigació en salut mental que desenvolupem destaquen:

 • Neurobiologia dels Trastorns Afectius.
 • Alteracions neuropsicològiques dels Trastorns Mentals.
 • Desplegament d’instruments d’avaluació en la clínica psiquiàtrica.
 • Psicopatologia durant l’embaràs i el puerperi.
 • Estrès i adaptació en la malaltia crònica.
 • Les específiques dels programes assistencials (Guies Clíniques): Trastorns Bipolars, Trastorns de la Conducta Alimentària i Trastorn Obsessiu-compulsiu.
 • Primers episodis psicòtics i Esquizofrènia.
 • Estudi de marcadors de diagnòstic i pronòstic de les prionopaties.
 • Estudi de factores genètics implicats en la malaltia i síndromes de Parkinson atípics, el desenvolupament de models experimentals de malaltia de Parkinson, l’estudi de la patogenia de síndromes neurològiques paraneoplàsiques i autoimmunes.
 • Estudi de marcadors genètics i clínics per al desenvolupament de les demències.
 • Anàlisi electrofisiològica del control motor i dels trastorns del moviment, els trastorns del son en malalties neurològiques.
 • Desenvolupament del model experimental d’isquemia cerebral per a l’estudi de mecanismes patogènics.