Assistència

La disponibilitat de professionals de diferents especialitats i àrees de coneixement ha permès definir una extensa cartera de serveis que abarquen les prestacions genèriques de les especialitats respectives i programes multidisciplinars d'alt nivell. Els grups consolidats i les seves activitats són els següents

Guies clíniques

 • Guia Clínica d’atenció a la Esquizofrènia: Atenció a Urgències, Hospitalització Convencional, Hospitalització Parcial, Consultes Externes, Centre de Salut Mental Eixample Esquerre  (adults) i , Centre de Salut MentalInfantil i Juvenil Eixample.
 • Guia Clínica d’Atenció als Trastorns Bipolars: Atenció a  Urgències, Hospitalització Convencional, Hospitalització Parcial, Consultes Externes, Centre de Salut Mental Eixample Esquerre  (adults).
 • Guia Clínica d’Atenció a la depressió resistent: Atenció a Urgències, Hospitalització Convencional, Hospitalització Parcial, Consultes Externes, Centre de Salut Mental Eixample Esquerre  (adults) i Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Eixample (infantil i juvenil).
 • Guia Clínica d’Atenció als Trastorns de la Conducta Alimentaria: Atenció a Urgències, Hospitalització Convencional, Hospitalització Parcial, Consultes Externes, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Eixample.
 • Guia Clínica d’Atenció a l’Epilèpsia fàrmaco-resistent: Estudi estereotàxic, Cirurgia Funcional, Consultes Externes.
 • Guia Clínica d’Atenció al Pàrkinson i Trastorns del moviment: Hospitalització Convencional, Cirurgia Funcional, Consultes Externes.
 • Guia Clínica d’Atenció a l’ Esclerosis múltiple: Hospitalització Convencional, Hospitalització Parcial, Consultes Externes.
 • Guia Clínica d'Atenció a Adiccions: Unitat d’Alcohologia que compren Hospitalització Convencional, Hospitalització Parcial, Consultes Externes.
 • Guia Clínica de la TDAH.
 • Guia Clínica d'Adiccions adolescents.
 • Guia Clínica del Trastorn Obsessiu Compulsiu.
 • Guia Clínica d'Atenció a Demències.
 • Guia Clínica de la Patologia Cerebrovascular: Urgències, Hospitalització convencional, Neurocirurgia i Neuroradiologia intervencionista. Consultes externes.
 • Guia Clínica dels Trastorns del son: Polisomnografia. Consultes externes. Tractament amb CPAP.
 • Guia Clínica dels Tumors Cerebrals.
 • Programa de suport a la Atenció Primària para l’ avaluació multidisciplianar. Hospitalia Soci Sanitari de malalties neurodegeneratives.

En col·laboració amb altres Instituts, ofertem activitat especialitzada en:

 • Unitat Funcional d'Obesitat mòrbida: Diagnòstic, cirurgia digestiva.
 • Unitat d'Atenció als Trastorns d'Identitat Sexual: Diagnòstic i tractaments endocrins.
 • Unitat Funcional d'Atenció a la Fibromiàlgia i Dolor Crònic: Diagnòstic i programes ambulatoris.
 • Unitat Funcional d'Atenció al Tabaquisme: programes ambulatoris.

L'Institut està dotat dels recursos tecnològics més avançats en el camp de la cirurgia. Disposem dels sistemes més moderns de neurocirurgia guiada per ordinador, de neuronavegació i de tots aquells instruments i sistemes que permeten una actuació quirúrgica de vanguarda.

Entre les línies d'activitat que s'han potenciat en els ultins anys, destaquen els programes de Cirurgia Funcional de l'Epilèpsia i de la Malaltia de Parkinson. Això inclou les tècniques d'estimulació subtalàmica bilateral i la subtalatomia. Així mateix, destaca la implementació de tècniques quirúrgiques mínimament invasives amb el desenvolupament de la neurocirurgia per via endoscòpica.