Docència

L’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia té com a responsabilitats docents la formació de pregrau, que realitzen professors de la Facultat de Medicina, que alhora són membres de l’Institut.

Els Serveis de Nefrologia i Urologia estan acreditats per a la formació de metges interns i residents (MIR), sent molt elevat el nombre de metges del nostre país que s’han format com especialistes en aquestes dues àrees. Els Serveis mantenen una activitat assistencial, docent i de recerca que facilita l’obtenció del títol de Doctor en Medicina.

L’Institut dóna també la formació de postgrau, en forma de cursos de diferents nivells, alguns d’ells acreditats com a activitat de Formació Mèdica Continuada (FMC) per la Universitat de Barcelona.

Entre l’activitat docent actual i futura destaquen:

  • Sessions científiques del Servei de Nefrologia (setmanals).
  • Sessions científiques del Servei d’Urologia (setmanals) .
  • Fòrum de Nefrologia (bisetmanal) .
  • Sessió d’Experts Externs en Urologia (mensuals) .
  • Curs de Fàrmacs Immunosupressors.

La Comissió de Docència de l’ICNU també preveu el desenvolupament de Cursos de Formació per a Diplomats d’Infermeria, promoure la publicació de textos universitaris destinats a la formació de metges especialistes en Nefrologia, Urologia i Trasplantament Renal, i la preparació de textos informatius destinats a pacients amb malalties relacionades amb l’aparell urinari.