Assistència

L’ICNU integra l’activitat mèdica i quirúrgica dels Serveis de Nefrologia i d’Urologia de l’Hospital Clínic. Entre altres dispositius assistencials d’alt nivell disposa de:

  • Unitats d’Hospitalització (3)
  • Unitat d’Hemodiàlisi i de Diàlisi Peritoneal
  • Unitat de Trasplantament Renal (UTR)
  • Unitat de Cures Especials Nefrològiques
  • Gabinet d’Exploracions Urològiques
  • Hospital de Dia

Consulta Externa

L’ICNU es dedica de forma preferent al diagnòstic i tractament de les següents patologies: insuficiència renal aguda i crònica, hipertensió arterial, glomerulonefritis, malalties vasculars del ronyó, infecció urinària, poliquistosi renal, litiasi, tumors renals, hipertròfia i càncer de pròstata, tumors de la bufeta urinària, incontinència urinària i disfuncions reproductores. El tractament renal substitutiu amb diàlisi i el trasplantament renal ocupen un lloc rellevant en l’activitat de l’Institut. El Servei de Nefrologia està dedicat a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties del ronyó, preferentment les d’origen immunològic i de tipus hereditari. També estudia i tracta la hipertensió arterial associada a les malalties renals.

El nostre equip d’especialistes presta especial atenció a la prevenció de la insuficiència renal crònica i al seu tractament en les tècniques de diàlisi, així com són l’hemodiàlisi (ronyó artificial) i la diàlisi peritoneal. Compta amb una unitat d’hemodiàlisi amb monitors d’última generació per tractar malalties renals cròniques que requereixen tractament en mitjans hospitalaris. També disposa de dues unitats especials per tractar infectats pel virus de l’hepatitis B o VIH. Pel tractament de malalties renals agudes, crítiques o d’alt risc té una unitat d’hospitalització convencional i una de cures nefrològiques, altament especialitzada. Tot el Servei de Nefrologia està dotat d’equips per a la monitorització i la reanimació cardiorespiratòria, així com monitors d’hemodiàlisi, hemofiltració i hemodiafiltració.

Pel que fa al Servei d’Urologia, cal dir que és un centre pioner al nostre país en terrenys importants de la cirurgia urològica, com són el trasplantament renal o les substitucions de la bufeta urinària. A la pràctica diària, conserva l’esperit de renovació i modernitat incorporats als avenços científics i tecnològics.