Patologies

Durant els últims 25 anys, l'esforç  de l’equip de treball ha estat centrat en el diagnòstic, tractament i realització de projectes d'investigació amb malalts afectes de les següents afeccions

Lupus eritematós sistèmic

L'estudi de més de 600 malalts amb LES ha permès individualitzar i definir diversos subgrups clínics, com el LES d'inici tardà, el lupus eritematós cutani subagut, LES amb nefropatia silent, etc. També s'han desenvolupat diverses línies de recerca en col·laboració amb els Serveis d'Immunologia, Reumatologia, Nefrologia, Dermatologia, Hemostàsia i Coagulació, Bioquímica, Oftalmologia i Obstetrícia. Aquesta experiència ha permès crear un grup de treball europeu per a l'estudi d'aquesta malaltia (European Working Party on Systemic Lupus Erythematosus) en el qual participen actualment més de 40 centres europeus i que està patrocinat per la Unió Europea, així com ser membres actius del grup internacional Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC).

Síndrome antifosfolipídica

Una part molt important del treball ha estat dedicat a la caracterització d'aquesta síndrome. Això va permetre, entre d'altres coses, la descripció original de la síndrome antifosfolipídica primària, en col·laboració amb la Lupus Research Unit del St. Thomas' Hospital de Londres, centre pioner i de major prestigi mundial en l'estudi d'aquestes afeccions.

Vasculitis sistèmiques

Els estudis han estat centrats en els aspectes genètics i anatomo-patològics de les vasculitis de cèl·lules gegants i de la poliarteritis nudosa. També s'han desenvolupat línies d'estudi dels recentment descrits anticossos anticitoplasma de neutròfil (ANCA), en col·laboració amb el Servei de Nefrologia de l'Hospital Clínic, i dels anticossos anticèl·lula endotelial, amb el Servei d'Hemostàsia.

Síndrome de Sjögren

Entre els estudis efectuats destaca la descripció de l'afectació neurosensitiva d'aquesta síndrome, en col·laboració amb el Servei de Neurologia de l'Hospital Clínic.

Embaràs i malalties autoimmunes sistèmiques

Des de fa 10 anys es porten a terme protocols de monitorització i tractament de les malaltes embarassades amb aquestes malalties, conjuntament amb el Servei d'Obstetrícia.

El treball d'aquests anys ha permès una àmplia tasca de recerca que s'ha concretat en la publicació de més de 500 articlesoriginals a revistes internacionals de prestigi, així com un gran nombre de publicacions originals a revistes nacionals, editorials, revisions, llibres, comunicacions a congressos i l'organització de reunions, cursos monogràfics i simposis, entre d'altres activitats de recerca, docència i divulgació.