Investigació

Bona part de la investigació que s’impulsa des d’aquest Servei s’emmarca en l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). La recerca en el marc d’aquest Institut, on hi sumen esforços l’Hospital Clínic, la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB) del CSIC i la Generalitat de Catalunya, es distribueix en diferents àrees temàtiques. En el marc de l’Àrea 1 (Agressió Biològica i Mecanismes de Resposta) s’hi ubica l’equip de recerca Malalties Autoimmunes Sistèmiques, dirigit pel Dr. Ricard Cervera, Cap del Servei de Malalties Autoimmunes.  

Els projectes de recerca del Servei s'agrupen en línies d'investigació, i aquestes són bàsicament de Clíniques i Experimentals:

Investigació Clínica

 • Lupus eritematós sistèmic
 • Síndrome dels anticossos antifosfolipídics
 • Síndrome de Sjögren
 • Vasculitis sistèmiques
 • Altres malalties autoimmunes sistèmiques

Investigació experimental

 • Anticossos antifosfolipídics
 • Anticossos anticèl.lula endotelial
 • ANCA: Valor dels ANCA a les malalties autoimmunes sistèmiques
 • Immunologia i Genètica
 • Altres:
  • Osteoporosi als malalts lúpics tractats amb glucocorticoids
  • Estudi dels marcadors de fibrogènesi a l'esclerosi sistèmica
  • Estudi dels marcadors de lesió endotelial a l'esclerodèrmia
  • Models animals murins de malalties autoimmunes