Docència

L'activitat docent del Servei de Malalties Autoimmunes ofereix diferents tipus d'enfocament. Dins del Servei es fomenta la constant actualització dels coneixements dels professionals que en formen part, i també s'organitzen activitats adreçades a l'exterior.

Formació de Pregrau

Cus de Malalties del Sistema Immunitari, assignatura de 5è Curs del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona.

En el curs l'alumne ha d'adquirir els coneixements teòrics i les habilitats clíniques necessàries que li permetin identificar els principals problemes que existeixen en les malalties del Sistema Immunitari. Igualment, al finalitzar el curs l'alumne haurà de ser capaç d'orientar el diagnòstic, per mitjà de l'ús racional dels mètodes diagnòstics actuals, i el tractament.

Formació de Postgrau

Estudi de les malalties autoimmunies sistèmiques.  Curs del Programa del Doctorat "Biopatología en Medicina" del Departament de Medicina de la UB.

Formació MIR

Contribuim a la formació d'especialistes (M.I.R.) en l' àrea de coneixement 'Malalties Autoimmunes Sistèmiques', mitjançant dos tipus de programes, rotacions o estades, a la Unitat de Coordinació de Malalties Autoimmunes Sistèmiques (UCMAS).

  • Rotació curta: dirigida a residents de primers anys (R-1 i R-2) de l'Hospital Clínic, preferentement de Medicina Interna, Dermatologia, Neurologia i Reumatologia, i a residents visitants d'altres hospitals, preferentement R-3 a R-5 de Medicina Interna, Reumatologia i Dermatologia.
  • Rotació llarga: dirigida a residents R-5 de Medicina Interna de l' Hospital Clínic, i a metges especialistes (títol M.I.R.obtingut en els 2 últims anys) d'altres hospitals.

Formació mèdica continuada

  • Fòrum de malalties autoimmunes
  • Sessions d'actualització
  • Sessions clíniques
  • Sessions d'investigació
  • Sessions bibliogràfiques
  • Sessions de guies de pràctica clínica
  • Jornades sobre avenços en Malalties Autoimmunes i Reumàtiques: Ten Topics in Autoimmune Diseases and Rheumatology
  • Workshops of the European Working Party on Systemic Lupus Erythematosus