Assistència

D’entre tota l’activitat que desenvolupem al Servei cal destacar:

Hospitalització Convencional

 • Diagnòstic i tractament de malalts amb afeccions autoimmunes sistèmiques ja conegudes
 • Diagnòstic i tractament de les seves complicacions
 • Diagnòstic i tractament de les malalties associades
 • Estudi dels malalts amb sospita de patir una malaltia autoimmune sistèmica:
 • Diagnòstic i tractament d'altres malalts enviats pel Servei d'Urgències o per altres Serveis de l´Hospital per necessitats assistencials.

Aquestes funcions les desenvolupem en estreta coordinació amb els altres Serveis de l'Hospital Clínic, segons les característiques de cada malalt.

Hospital de Dia

 • Com a alternativa a l'hospitalització convencional, en l'administració de teràpies endovenoses (bolus de ciclofosfamida i prednisona, gammaglobulines...) i en el control previ i posterior a la pràctica de biòpsies (renal, temporal, muscular)
 • Com a alternativa al Servei d'Urgències, en l'exploració i proves complementàries bàsiques d'urgències (extracció d'analítica...)
 • Com a complement de les consultes externes, en la pràctica d'exploracions i proves complementàries i en extraccions de sang per a proves diagnòstiques
 • Educació i/o rehabilitació dels malalts crònics
 • Control post-alta

Consultes Externes

 • Dispensaris monogràfics de:
  • LES
  • Síndrome de Sjögren
  • Vasculitis
  • Síndrome dels anticossos antifosfolipídics
  • Sarcoïdosi
  • Uveïtis
  • Esclerosi sistèmica

Interconsultes Intrahospitalaries

 • Interconsultes d'altres Serveis de l'hospital
 • Consultes des d'Urgències

Coordinació Extrahospitalària (ABS)

 • Assessorament sobre el maneig ambulatori dels malalts amb patologies autoimmunes sistèmiques.
 • Revisió de casos clínics.