Investigació

Cadascun dels grups de recerca porta desenvolupant un treball de qualitat en totes les vessants: recerca fonamental i recerca clínica, inclinant la balança cap una o altra banda dependent de la seva estructura i personal. En qualsevol cas, el desig dels professionals de l’HG és continuar creixent tant en l’aspecte de la qualitat com en el de quantitat de Projectes Subvencionats i Patents. La recerca desenvolupada a l’HG ha permès millorar els índex de qualitat assistencial, perquè a l’actualitat a la rutina assistencial s’apliquen tècniques que es van iniciar com a simple recerca.

Les línies d’investigació actives de cadascun dels grups es poden resumir en:

Patologia relacionada amb el consum d’alcohol

 • Investigadors: A. Urbano-Márquez, R. Estruch, J Fernández- Solá, E. Sacanella y E. Antúnez (profesor asociado médico).
 • Àrees d’interès: Afectació del sistema nerviós central i perifèric, miopatia i miocardiopatia, desnutrició. Bàsiques: calci intracitosòlic, leptines, receptors de membranes, apoptosi, molècules d’adhesió  leucocitàries, genètica.

Vasculitis, endoteli, inflamació

 • Investigadors: MC. Cid,  JM Grau, J.Hernández, A. García.
 • Àrees d’interès: Clíniques: polimialgia reumàtica, artritis de Horton, PAN i altres vaculitis. Bàsiques: angiogènesi, molècules d’ adhesió limfòcit- endoteli, citocines.
 • Miopaties

 • Investigadors: F Cardellach, JM Grau, E. Sanjurjo, F Masanés.
 • Àrees d’interès: Miopaties inflamatories, metabòliqus, tòxiques y mitocondrials.

Las línies 1, 2 y 3 en el seu conjunt formen el GRUP DE RECERCA MUSCULAR, acreditat y finançat per la Generalitat de Catalunya com “Grup de Recerca Consolidat”.

Sepsis

 • Investigadors: JM. Nicolás, G. García-Segarra y P. Castro.
 • Àrees d’interès: Estudis genètics sobre predisposició y evolució del shock sèptic y fracàs multiorgànic. Evaluació dels mediadors inflamatoris en el shock sèptic. Estudis colaboratius amb el Grup d’Infeccions Nosocomials y amb la resta d’unitats de cures intensives sobre patologia prevalent en el pacient crític.

Hipertensió arterial

 • Investigadors: A. Coca, C. Sierra, M. Larrousse, M. Doménech, A. de la Sierra, A Bové (professor asociat mèdic).
 • Àrees d’interès: Fisiopatología de la HTA essencial, sensibilitat a la sal, resistència a la insulina, MAPA, alcohol e hipertensió, nous fàrmacs antihipertensius, lesió endotelial, remodelat vascular, lesions cerebrals silents.

Síndrome de Immunodeficiència Adquirida (SIDA)

 • Investigadors: JM Gatell, JM Miró, J Mallolas, F García, E Martinez, JL Blanco
 • Àrees d’interès: Immunopatogènia i inmunoteràpia de la infecció por VIH. Eficàcia, resistència y tolerabilitat de nous antiretrovirales. Infeccions oportunistes. Hepatitis C en pacients co-infectats pel VIH.

Infeccions en receptores de trasplantes de òrgans sòlids

 • Investigadors: A Moreno
 • Àrees d’interès: Epidemiologia, patogènia, diagnostico y tractament d’infeccions oportunistes en receptors d’òrgans sòlids.

Endocarditis

 • Investigadors: A. del Río, A Moreno y JM Miró
 • Àrees d’interès: Epidemiologia, prevenció y tractament de la endocarditis infecciosa y de les infeccions cardiovasculars, incloent estudis en models animals d’experimentació.

Infeccions nosocomiales i en pacients hematològics

 • Investigadors: J Mensa, JA Martínez, A Soriano
 • Àrees d’interès: Vigilància, control y prevenció de la infecció nosocomial, incloent pacients hematològics y receptors de trasplantament de medul·la òssia o progenitors hematopoiètics. Política d’antibiòtics.

Infeccions de vies respiratòries y tuberculosis

 • Investigadors: J Mensa, JA Martínez, Alex Soriano, G Peñarroya
 • Àrees d’interès: Patogenia, diagnòstic y tractament de l’infecció respiratòria adquirida en la comunitat. Control y tractament de la tuberculosis en pacients immunocompetents.

Lupus eritematós sistèmic

 • Investigadors: R. Cervera, M. Ramos, M. Ingelmo
 • Àrees d’interès: Estudis epidemiològics en col·laboració amb el European Working Party on Systemic Lupus Erythematosus. Assaigs terapèutics en col·laboració amb el Euro-Lupus Nephritis Trial Group. Estudis immunogenètics y anàlisis clínics de les manifestacions cardíaques, renals, obstètriques ei infeccioses.

Síndrome antifosfolipídica

 • Investigadors: R. Cervera, G. Espinosa
 • Àrees d’interès: Estudis epidemiològics y assaigs terapèutics en col·laboració amb el European Forum on Antiphospholipid Antibodies. Registre internacional de síndrome antifosfolipídic catastròfic (CAPS Registry). Estudi dels mecanismes etiopatogènics y anàlisis clínics de les manifestacions cardíaques y obstètriques.

Síndrome de Sjögren

 • Investigadors: M. Ramos, J. Font, R. Cervera
 • Àrees d’interès: Desenvolupament de models experimentals murins para l’estudi dels mecanismes etiopatogènics y estudi del síndrome de Sjögren, crioglobulinèmia mixta y altres manifestacions autoimmunes produïdes pel virus de la hepatitis C en col·laboració con el Grupo Hispanoamericano para el estudio de las manifestaciones extrahepáticas del VHC.

Vasculitis sistèmiques

 • Investigadors: M. Ingelmo, G. Espinosa, R. Cervera
 • Àrees d’interès: Estudis clínics y etiopatogènics de la malaltia de Behçet, artritis de Horton y vasculitis associades als anticossos anticitoplasma de neutròfil.

Envelliment

 • Investigadors: A. López Soto, E. Sacanella, F. Masanés y M. Navarro
 • Àrees d’interès: Investigació clínica sobre epidemiologia, factors pronòstics y valoració funcional de pacients geriàtrics en diverses situacions (unitats de cures intensives, fractura de fèmur, pacients en situació terminal, etc.). Estudi de la sarcopènia com a factor pronòstic de discapacitat en els ancians.

Porfiries

 • Investigadors: C. Herrero, M. Lecha, J. To-Figueras
 • Àrees d’interès: Factors genètics y adquirits en el desenvolupament de la porfíria cutànea tarda. Factors de susceptibilitat en la porfíria aguda intermitent.

Melanoma

 • Investigadors: S. Puig, J. Malvehy, C. Carrera, T Castel, A. Campo, J Palou, A. Vilalta, R. Vilella, M. Sánchez, S. Vidal, C. Badenas, R. Rull, R. Vilana M. Mármol, C. Conill, L. Alós. Becaris y personal contracta per la investigació.
 • Àrees d’interès: Diagnòstic per imatge, dermatoscopia y microscopia confocal in vivo. Epidemiologia genètica del melanoma y fotocarcinogènesis.Immunologia y avanços de tractament en melanoma.

Càncer cutani no melanoma

 • Investigadors: J. Malvehy, S. Puig, C. Carrera, E. Martín, A. Campo, JM. Mascaró, J. Palou, L. Alós, M. Lecha, JM. Campistol, A. Gutiérrez.
 • Àrees d’interès: Estudio del paper dels immunosupresors en el desenvolupament del càncer cutani, anàlisis immunohistoquímico. Cambis cutanis histològics i immunohistoquímics produïts  per immunosupresors calcineurínics y no-calcineurínics.

Limfomes cutanis

 • Investigadors: T. Estrach, JM. Mascaró, I. López-Lerma, L. Colomo, D. Colomer, N. Villamar, E. Campo.
 • Àrees d’interès: Xarxa temàtica de Limfomes cutanis. Estudis epidemiològics del càncer cutani de cèl·lules T y de cèl·lules B. Estudio clínic, histopatològic e immunofenotípic de limfomes cutanis primaris. Caracterització biològica y molecular dels limfomes cutanis.

Malalties relacionades amb el sistema immunològic cutani

 • Investigadors: JM. Mascaró, P. Iranzo, M. Alsina, J. Lozano. Becarios.
 • Àrees d’interès: Estudio del paper de la immunitat innata en las malalties amb butllofes. Estudi farmacogenètic de la resposta als tractaments biològics en la psoriasis.