Docència

Els professionals de l’Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMiD) tenen una llarga experiència en el disseny i creació de cursos de Formació Mèdica Continuada (FMC) per a metges i infermeres que s’ofereixen entre les activitats d’Aula Clínic. A la docència impartida per les diferents unitats de l’ICMiD cal sumar la docència generada als serveis clàssics. Tant en un com en altre cas, el conjunt d’activitats docents que s’imparteixen a les unitats i serveis inclouen:

Ensenyament de prostgrau

  • Cursos de Doctorat
  • Sessions clíniques
  • Sessions clíniques generals del servei o de la unitat
  • Sessions clíniques per a la formació de residents

Formació continuada

  • Cursos interns de formació
  • Cursos externs presencials
  • Cursos a distància
  • Disseny de cursos per a la difusió local a altres regions.

Altres

  • Sessions d’educació sanitària per a pacients.