Assistència

L'Institut disposa de 88 llits d'hospitalització convencional, amb llits específics per a la Unitat de la SIDA, aïllament de malalties infectocontagioses, Unitat de Geriatria d'Aguts (UGA), Unitat de Malalties Autoimmunes, Hospitalització de Dermatologia i Hospitalització general de Medicina Interna. Disposem també d'una Àrea de Vigilància Intensiva (ACI) de 8 llits. l'ICMiD té árees d'Hospital de Dia, d'Hospitalització a Domicili, de Fototeràpia i de Consultes Externes, així com una Unitat de Cirurgia Dermatològica.

A l'ICMiD s'ubiquen diverses Unitats Funcionals interdisciplinars dissenyades per atendre als pacients amb processos específics molt prevalents i per actuar com a consutors d'aquests processos per als metges de l'Atenció Primària de l'àrea sanitària.

Les Unitats Funcionals de referència en les què participa l'ICMiD són la Unitat de Geriatria, la Unitat d'Hipertensió i Risc Vascular, Unitat d'Infeccions Nosocomials, Unitat d'Alcohologia, Unitat de Malaltia Tromboembòlica, Unitat d'Insuficiència Cardíaca i la Unitat de Melanoma.

Els diversos serveis i Unitats de l'ICMiD es caracteritzen per l'amplia cartera de serveis que ofereixen, donada la seva polivalència en les vertents assistencial, docent i investigadora.

Serveis

Els serveis en els què s'estructura l'ICMiD són: