Equip professional

Servei de Gastroenterologia

 • Francesc Balaguer
 • Teresa Ocaña
 • Sergi Castellví
 • Josep Llach
 • Maria Pellisé
 • Josep M. Piqué
 • Antoni Castells

Servei de Genètica i Biologia Molecular

 • Montserrat Milà
 • Verónica López

Servei d’Anatomia Patològica

 • Josep Antoni Bombí
 • Míriam Quatrecasas

Servei de Radiodiagnòstic

 • Juian Ramón Ayuso
 • Mario Pagès

Secció de Cirurgia Gastrointestinal

 • Antonio M. Lacy
 • Salvadora Delgado
 • Dulce Monblan
 • Raquel Bravo
 • Raul Almenara

Servei d’Oncologia Mèdica

 • Joan Maurel

Servei d’Oncologia Radioteràpica

 • Carles Conill

Servei de Psicologia Mèdica

 • Josep Maria Peri

Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample / CAP Les Corts

 • Imma Garrell