Assistència

L’ICMDiM és un dels centres més grans del món dedicats a les malalties digestives i metabolisme, ja que en ell s’atenen prop de 6.000 pacients l’any en règim d’hospitalització i al voltant de 30.000 en règim ambulatori. Es realitzen poc més de 1.000 intervencions quirúrgiques majors a l’any i es duen a terme al voltant de 8.000 procediments endoscòpics diagnòstics i terapèutics, la meitat d’ells d’alta complexitat.

Disposem d’una organització en la què el pacient i les seves necessitats són el centre del procés assistencial. Per això, comptem amb una plantilla de 35 metges i cirurgians, 20 metges d’altres especialitats (anatomopatòlegs, radiòlegs, oncòlegs, etc.) funcionalment relacionats amb l’Institut i 275 professionals de la infermeria que garanteixen una assistència de màxima qualitat 24 hores al dia durant 365 dies l’any.

Estructura

L’estructura del ICMDM comprèn:

 • Àrea d’Hospitalització Convencional amb un total de 80 llits, dels quals 20 estan ubicats en habitacions individuals amb possibilitat d’acompanyant. Aquesta àrea està distribuïda en quatre unitats cadascuna d’elles dirigida per un Metge Responsable i una coordinadora d’infermeria.
 • Unitat de Cures Intensives específica per a malalties digestives que disposa de 8 llits i recursos d’endoscòpia terapèutica.
 • Unitat d’Estada curta de 12 llits per a procediments diagnòstics i terapèutics aplicables a 24 hores d’hospitalització.
 • Dos quiròfans habilitats específicament per a cirurgia hepàtica, gastrointestinal i biliopancreàtica complexa, amb l’utillatge necessari per a les tècniques laparoscòpiques més avançades.
 • Unitat de Diagnòstic de 500m2 que inclou Endoscòpia Digestiva, Proves Funcionals i Motilitat Digestiva, amb 9 boxes d’exploració, una unitat radiològica, una unitat d’ecoendoscòpia i una unitat de recuperació de la sedació profunda a càrrec d’anestesista.
 • Unitat d’Hemodinàmica Hepàtica dedicada al diagnòstic i tractament intervencionista de les complicacions de la hipertensió portal.
 • Àrea de Consulta Externa on visiten metges, cirurgians, oncòlegs i dietistes i en la que existeix una visita especialitzada d’infermeria, una unitat perifèrica d’ecografia abdominal i una unitat d’endoscòpia digestiva.

Unitats

Les Unitats existents són:

 • Unitat d’Hepatitis Vírica
 • Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal
 • Unitat d’Hipertensió portal i Hemorràgia per varius esofàgiques
 • Unitat de Càncer Colorectal
 • Unitat de Tumors Primaris del Fetge
 • Unitat de Càncer d’Esòfag i Estómac
 • Unitat de Trasplantament Hepàtic
 • Unitat d’Ascites i Complicacions de la Cirrosi
 • Unitat d’Hemorràgia Gastrointestinal
 • Unitat de Patologia Bilio-Pancreàtica
 • Unitat d’Alcohologia
 • Unitat d'Endocrinologia

Aquesta organització al servei de la medicina pública està també oberta a la medicina privada a través de Barnaclínic amb una consulta externa, un circuit de proves diagnosticades, hospitalització en llits individuals amb acompanyant i disponibilitat de quiròfans amb utillatge per a cirurgia laparoscòpica avançada dos dies a la setmana.