Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDiM)

L’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) es va constituir el 1997 en el marc de l'Hospital Clínic de Barcelona i agrupa tots els professionals i recursos sanitaris d’aquesta institució dedicats al diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties digestives i endocrinològiques, així com també inclou la docència i la recerca en aquestes àrees de la Medicina i la Cirurgia. Engloba els serveis de Gastroenterologia, Hepatologia, Cirurgia General i Digestiva i Endocrinologia.

El treball a l’ICMDM està basat en 11 Unitats Funcionals, en les quals grups multidisciplinaris professionals sanitaris estan encarregats d’organitzar l’assistència mèdica més eficient basada en l’evidència científica i en l’optimització de recursos en una malaltia o grup de malalties.

Serveis

 • Cirurgia Gastrointestinal
 • Cirurgia General i Digestiva
 • Endocrinologia i Nutrició
 • Gastroenterologia
 • Hepatologia

Unitats funcionals

 • Càncer colorectal
 • Càncer gastrointestinal
 • Cirrosi hepàtica
 • Diabetis
 • Esteatohepatitis no alcohòlica i malalties hepàtiques alcohòliques
 • Hepatitis víriques
 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Malalties del pàncrees
 • Obesitat mòrbida
 • Patologia de la tiroide
 • Trasplantament de fetge
 • Trasplantament de pàncrees
 • Tumors de fetge