L’Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMiD)

L’Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMiD) va ser constituït al març de 2004 i integra els especialistes en Medicina Interna en els serveis de Medicina Interna General, Malalties Infeccioses, Malalties Autoimmunes Sistèmiques, Àrea de Vigilància Intensiva i Unitat de Geriatria d’Aguts, així com els especialistes del Servei de Dermatologia.

Disposem de 88 llits d’hospitalització convencional, amb llits específics per a l’aïllament de malalties infectocontagioses, la Unitat de SIDA, la Unitat de Geriatria d'Aguts (UGA) i hospitalització general de Medicina Interna. Disposem també d'una Àrea de Vigilància Intensiva (AVI) de 8 llits. A l'institut tenim àrees d'Hospital de Dia, d'Hospitalització a Domicili, de Fototeràpia i de Consultes Externes, així com la Unitat de Cirurgia Dermatològica.

A l'ICMiD s'hi ubiquen diverses Unitats Funcionals interdisciplinàries dissenyades per atendre els pacients amb processos específics molt prevalents i per actuar com a consultors d'aquests processos pels metges d'Atenció Primària de l'àrea sanitària.  Les Unitats Funcionals de referència en les que participem són la Unitat de Geriatria, la Unitat d’Hipertensió i Rec Vascular, la Unitat d’Infeccions Nosocomials, la Unitat d'Alcohologia, la Unitat de Malaltia Tromboembòlica, la Unitat d’Insuficiència Cardíaca, la Unitat de Porfiria i la Unitat de Melanoma.

Les Unitats de Referència pròpies de l'ICMiD són la Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR), la Unitat de Fatiga Crònica, la Unitat de Malalties Musculars, la Unitat d’Avaluació Integral Ambulatoria Geriàtrica, la Unitat de Malalties Autoimmunes, la Unitat de SIDA, la Unitat de Telemedicina, la Unitat d'Infeccions Cardiovasculars, la Unitat de Porfiries, la Unitat d'Al·lèrgia Cutània i la Unitat de Dermopatologia, la Unitat de Psoriasis i la Unitat de Limfomes cutanis.

Serveis

Línies d'activitat

 • Alèrgia Cutània
 • Cures Intensives (AVI)
 • Dermatologia General
 • Fatiga Crònica
 • Hipertensió arterial i Risc Vascular
 • Hospitalització a Domicili (HDOM)
 • Hospitalització General Polivalent
 • Hospitalització i Aïllament
 • Malalties Autoimmunes
 • Malalties musculars
 • Melanoma i altres tumors cutanis
 • Unitat d'Aguts Geriàtrics (UGA)
 • Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR)
 • Unitat d'Infeccions Nosocomials
 • Unitat de Melanoma Familiar
 • Unitat de Porfíria
 • Unitat de SIDA