Institut Clínic Respiratori (ICR)

L'Institut Clínic Respiratori és un centre de referència nacional i internacional en malalties respiratòries.

Els objectius són:

 1. Donar assistència clínica d’excel·lència centrada en les necessitats del malalt.
 2. Impulsar la recerca i innovació en l’àmbit de la salut respiratòria com a motor de la qualitat assistencial.
 3. Formar als millors professionals.

L'Institut Clínic de Respiratori està format pel:

Els valors de l'Institut Clínic Respiratori són:

 • Honestedat, integritat i respecte al lloc de treball
 • Responsabilitat i transparència en la presa de decisions
 • Cooperació i col·laboració

Les principals línies d'activitat assistencial són:

 • Càncer de Pulmó
 • Hipertensió Pulmonar
 • Malalties intersticials i rares
 • Malalties Cròniques de les Vies Aèries (Asma, Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), Bronquièctasis)
 • Pacient Respiratori Crític (Cures Intensives Respiratòries)
 • Malalties Infeccioses Respiratòries
 • Patologia Al·lèrgica
 • Cirurgia complexa de la via aèria
 • Patologia Pleural
 • Trastorns respiratoris de la son
 • Ventilació no invasiva, oxigenoteràpia i altres teràpies respiratòries domiciliàries
 • Hiperhidrosi

La recerca, innovació i docència són els motors de la qualitat assistencial de l’Institut Clínic Respiratori.