Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU)

L’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU) té com objectiu ser un centre de referència dedicat a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties del ronyó, de l’aparell urinari i de l’aparell reproductor masculí, enfocat al pacient, permet integrar al màxim nivell de qualitat les activitats assistencials, docents i de recerca que li són pròpies. Es va crear en el marc del Projecte Prisma, el redisseny de l’organització assistencial de l’Hospital Clínic, i va ser aprovat el juny de l’any 1999.

La tasca fonamental de l’Institut és contribuir al diagnòstic dels malalts que requereixin una orientació altament especialitzada, donar una resposta a les seves necessitats d’hospitalització i ser un centre de referència per aquells tractaments que, per la seva complexitat o bé en determinades circumstàncies, s’han de realitzar en el mitjà hospitalari, com la diàlisi de malalts de risc o el trasplantament renal.

Serveis

  • Nefrologia i Trasplantament Renal
  • Urologia

Línies d'activitat

  • Trasplantament renal i renopancreàtic
  • Hemodiàlisi i Diàlisi Peritoneal
  • Cirurgia Oncològica de Pròstata i Bufeta

Dades d'activitat 2009

  • 2.739 Altes i CMAs
  • 3.906 Primeres visites