Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques (ICMHO)

L’Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques (ICMHO) inclou en els seus objectius bàsics ser una institució d’excel·lència i de referència nacional i internacional en la recerca d’aspectes bàsics i aplicats en Hematologia i Oncologia.

Els objectius d’aquest institut són promoure i coordinar l’atenció integral, incloent la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les persones amb malalties a la sang i tumors malignes atesos al centre.

Serveis

 • Hematologia
 • Oncologia
 • Oncologia Radioteràpica

Línies d'activitat

 • Estudis Fase I-II de nous fàrmacs
 • Estudis Fase I-II de combinació de radio-quimioteròpia
 • Gammapatíes monoclonals
 • Irradiació corporal total
 • Leucèmia
 • Linfoma
 • Síndromes mieloproliferatius crònics
 • Síndromes limfoproliferatius crònics
 • Trasplantaments de progenitors hematopoètics
 • Tractament multidisciplinar de tumors sòlids