Institut Clínic Cardiovascular (ICCV)

A l'Institut Clínic CardioVascular (ICCV) enfoquem de forma integral les malalties cardiovasculars amb la prestació de totes les opcions diagnòstiques i terapèutiques actualment disponibles i d’acord amb els últims desenvolupaments tecnològics i científics. El nostre objectiu es proveir una assistència clínica de qualitat, integrada i centrada en el pacient, mantenint el màxim nivell d’excel·lència a traves de la formació continuada dels professionals i el constant desenvolupament del coneixement a través de la recerca en malalties cardiovasculars així com de la innovació tecnològica i organitzativa.

Els nostres valors principals són la vocació de servei al pacient i el respecte a les persones. Ens basem en el intens treball en equip del nostre grup que engloba a professionals mèdics, d’infermeria i de personal administratiu i en la nostra ambició per la superació i l’excel·lència.

Línies d'activitat

  • Insuficiència cardíaca i Trasplantament cardíac.
  • Patologia de l’aorta.
  • Síndrome coronària aguda.
  • Trastorns del ritme cardíac.
  • Cirurgia valvular i coronària.