Investigació

L’activitat investigadora de l’ICMHO és coordinada pel Dr. Pere Gascón, cap del Servei d’Oncologia mèdica i coordinador de docència, que desenvolupa les seves funcions en consonància amb les directrius establertes pel Grup Clínic, la Comissió de Direcció de l’Institut i pel Comitè Directiu de l’IDIBAPS.

Entre les línies de recerca destaquen les següents:

 • Trasplantament de progenitors hematopoètics: Selecció de poblacions cel·lulars específiques per a la seva aplicació al trasplantament hematopoètic.
 • Bases moleculars a hematooncologia: Estudi molecular i fisiopatològic de les hematopaties malignes.
 • Interacció cel·lular i proteïnes adhesives.: Estudi dels mecanismes de localització, marginació i diferenciació de cèl·lules tumorals.
 • Hematooncologia: Estudi de la fisiopatologia, pronòstic i investigació terapèutica de leucèmies, mielomes i síndromes mieloproliferatius.
 • Diagnòstic i terapèutica en oncologia:
  • Determinació del paper del gen PPT-I, de les taquikinines i altres neuropèptids en les metàstasis òssies
  • Estudis sobre la biologia de la stem cell tumoral
  • Estudi del paper de la radio-quimioteràpia en el càncer de pulmó, mama,colorectal, esòfag i pàncrees.