Docència

L’ICMHO, a través del seu Comitè de Docència, ha establert com objectius per als propers anys:

  • Potenciar les activitats educatives dels  serveis integrats dins d'aquest institut.
  • Promoure cursos de posgrau per a metges i infermeres.

Les línies d’actuació més significatives són:

  • Definició d’un pla de formació continuada pels professionals de l’ICMHO.
  • Definició d’un pla de formació continuada per a metges d’atenció primària.
  • Difusió de les sessions dels serveis i de les sessions especials per a residents.
  • Sessions generals de l’Institut.
  • Cursos de posgrau per a metges i infermeres.