Investigació

Medicina Maternofetal

 • Equip d’Investigació en Medicina Fetal i Perinatal (IDIBAPS)
 • Dany neurològic d’origen fetal i perinatal
 • Diagnòstic i teràpia fetal
 • Infecció perinatal
 • Patologia perinatal

Ginecologia oncològica

 • Ganglis sentinella en càncer de coll i endometri
 • Marcadors tumorals
 • Sarcomes uterins
 • Quimioteràpia intraperitoneal en càncer d’ovari
 • Quimio-radioteràpia en càncer de coll
 • Cirurgia laparoscòpica en oncologia
 • Ecografia i doppler en la caracterització de les masses anexials i úter
 • Extensió limfàtica del càncer de vulva, gangli sentinella

Prevenció del càncer

 • Infecció genital per VPH
 • Colposcòpia digital
 • Neoplàsia cervical intraepitelial
 • Neoplàsia intraepitelial i càncer microinvasiu de vulva
 • Desenvolupament vacuna per coll uterí

Patologia mamària

 • Localització del gangli sentinella al càncer de mama
 • Ressonància magnètica nuclear de la mama
 • Determinació d’her/2 neu en sèrum
 • Quimioteràpia neo-adjuvant en tumors operables
 • Localització per gamma camera portàtil de tumors de mama

Sol pèlvic

 • Avaluació de noves tècniques quirúrgiques per la correcció de la incontinència urinària d’esforç
 • Diagnòstic de la patologia del sòl de la pelvis
 • Tractament conservador de la incontinència urinària d’esforç
 • Prevenció de la patologia del sòl pèlvic, pre i post part

Menopausa

 • Risc cardiovascular i menopausa
 • Metabolisme ossi i menopausa
 • Prevenció de l’error ovàric post poliquimioteràpia
 • Fisiopatologia i terapèutica de la menopausa
 • Menopausa i qualitat de vida

Reproducció

 • Esterilitat i reproducció assistida
 • Subfertilitat masculina
 • Avort de repetició
 • Fracàs implantatori
 • Immunologia i fracàs reproductiu
 • Endometriosi
 • Fisiopatología i Tractament de la fallada ovàrica prematura
 • Fertilitat i Càncer
 • Hiperestimulació ovàrica
 • Ecografía i Doppler en Reproducció 
 • Ecografia Ginecològica

Neonatologia

 • Nutrició neonatal
 • Encefalopatia hipóxico-isquémica neonatal
 • Patologia materna amb repercussió fetal
 • Fisiopatologia respiratòria neonatal
 • Infeccions del nounat i lactant