Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON)

L’ Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON) és un Institut de vanguarda, enfocat al pacient, competitiu, capaç de prestar una atenció sanitària al més alt nivell assistencial, docent i investigador.
Proporcionem atenció sanitària integral a la nostra població de referència, així com activitats assistencials complexes, pròpies d’un hospital universitari de tercer nivell, a altres zones de població. Les àrees d’actuació comprenen totes les fases del procés reproductiu humà, incloent l’atenció al nounat, així com la prevenció, el diagnòstic, i el tractament de les malalties de l’aparell genital femení i de la mama

Serveis

  • Ginecologia
  • Medicina Materno Fetal
  • Neonatologia

Línies d'activitat

Documents: