Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON)

L’ Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON) és el resultat de la fusió dels Serveis de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia de l’Hospital Clínic i de la Maternitat de la ciutat de Barcelona. Integrat al Grup Clínic, és un equip ginecològic, obstètric i neonatològic d’avantguarda, enfocat al pacient, competitiu, capaç de prestar una atenció sanitària al més alt nivell assistencia, docent i investigador, com és característic dels Hospitals de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Proporciona atenció sanitària integral a la població, incloent tot l’espectre d’activitats assistencials pròpies d’un hospital universitari de tercer nivell. Les seves àrees d’actuació comprenen totes les fases del procés reproductiu humà, incloent l’atenció del recent nascut, així com la prevenció, el diagnòstic, i el tractament de les malalties de l’aparell genital femení i de la mama.

Serveis

Línies d'activitat