Investigació

Els programes de recerca depenen dels recursos disponibles i de les prioritats que s’estableixen a cada unitat.

Les línies de recerca paral·leles a l’activitat assistencial habitual són:

 • Seqüeles de patologia traumàtica osteoarticular: Protocol de valoració dinamomètrica a la ligamentoplàstia de genoll.
 • Avaluació posturogràfica i tractament propioceptiu de la patologia traumàtica de turmell.
 • Osteoporosi i altres metabolopaties: Estudi comparatiu del tractament farmacològic de l’osteoporosi associat a un programa d’exercici físic.
 • Electroteràpia: Eficàcia de l’efecte antiinflamatori de la termoteràpia profunda vers la fototeràpia a les entesopaties d’espatlla i colze.
 • Algodistròfia reflexa: Eficàcia de l’elcatonina al tractament de la DSR, estudiant dues vies d’administració: injectable i iontoforesi
 • Patologia de la SNP: Reeducació sensitivo-motriu a les síndromes vertiginoses; Avaluació del tractament fisioteràpic a les lesions nervioses perifèriques
 • Seqüeles de patologia mamària: Prevenció i tractament del limfedema
 • Gestió assistencial: Variabilitat del tractament rehabilitador ambulatori per grups diagnòstics
 • Metabolisme ossi
 • Artritis
 • Tractament del dolor crònic incapacitant
 • Coagulació: profilaxi tromboembòlica en pacients d’alt risc. Amb això es pretén sumar diversos procediments de profilaxi i estudiar quines són les dosis altes d’anticoagulants i sumar altres elements com la utilització de materials derivats als recanvis del Banc d’ossos. La cirurgia de genoll i de maluc són dues línies en les què es tracta d’estudiar el millor mètode per a suportar els materials que s’implanten als recanvis.
 • Participació a l’Estudi internacional sobre els processos de tubulació. Substituir la sutura clàssica del nervi per un tub, embolicant els dos terminals del nervi i col·locar a l’interior substàncies afavoridores de generació d’os; Es fa en conjunt amb el Departament de fisiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Estudi de segments amb fosfat tricàlcic, una nova línia del Banc d’ossos.
 • Microscopi electrònic d’ecombrat ambiental. A través de la microscopia electrònica es poden estudiar les característiques de la superfície dels cartílags dels donants. No requereix que les mostres siguin tractades.
 • Comparació dels 3 mètodes de síntesis que defensen escoles diferents a tot el món per al tractament de les fractures complexes.
 • Estudi de contaminació dels empelts ossis. Per un banda, estudia el grau de contaminació i el lloc de producció, i per altra, els mecanismes idonis per fer més eficient el Banc. Alhora, s’utilitza amb els tipus d’empelts homòlegs el seu màxim rendiment i l’eficàcia de l’ús en química humana. Això requereix de processos previs de recerca en animals a la fase clínica, amb l’objectiu de conèixer el tipus d’empelt criopreservat, desmineralitzat, congelat o bioutilitzat.

Unitat de Rinologia

 • Poliposi nasal, sinusal i mecanismes d’inflamació
 • Poliposi nasal, sinusal i asma bronquial
 • Cirurgia endoscòpica de la poliposi nasal i sinusal
 • Fisiopatologia de la rinitis al·lèrgica
 • Terapèutica farmacològica de la poliposi nasal i sinusal

Unitat de Patologia Auditiva, Vestibular i Faríngia

 • Factores de creixement al colesteatoma
 • Embriologia de la pneumatització de l’oïda mitjana
 • Qualitat de veu a la reeducació foniàtrica
 • Cirurgia endoscòpica i reconstructora a la síndrome d’apnees de la son

Unitat de Càncer de Laringe

 • Fisiopatologia del càncer de laringe: factors ambientals
 • Tractament quirúrgic endoscòpic del càncer de laringe