Investigació

La Medicina és una ciència en constant evolució, i en ella la Cirurgia Plàstica sempre s'ha caracteritzat per tenir una gran capacitat per a desenvolupar noves tècnques quirúrgiques, amb l'objetiu d'ofrerir millors resultats als nostres pacients. En el nostre servei, existeixen en l'actualitat vàries línees d'investigació que s'estan portant a terme:

Estudi de la Vascularització cutània del dors de la ma

Estudi anatòmic i  radiològic d'aspectes desconeguts fins ara sobre la vascularització del dors de la ma i la seva utilitat per al tractament de traumatismes i tumors d'aquesta zona.

Beca del Fons d'Investigació Sanitària concedida pel Ministeri d'Educació i Ciència, projecte nº PI030242 per a la investigació sobre “Penjalls de perforants del dors de la ma”.

Tractament quirúrgic de la lipoatròfia facial mitjançant injecció de greix autòleg

Estudi de la biologia, comportament, eficàcia i durabilitat de la injecció de greix autòleg en la regió facial que ha aportat una de les escasses referències objetives existents sobre la viabilitat dels empelts de greix.

Beca del Fons d'Investigació Sanitària concedida pel Ministeri d'Educació i Ciència, projecte nº PI030330 per a la investigació sobre “Tractament quirúrgic de la lipoatròfia facial mitjançant injecció de greix autòleg en els pacients infectats per VIH”.

Tractament de les fístules perianals complexes mitjançant cèl·lules mare del greix

Assaig clínic en el que s'aprofiten les propietats curatives de les cèl·lules mare que hi ha en el greix del propi pacient.

Biologia de les alteracions del teixit adipós en la lipodistròfia

En col·laboració amb diferents centres (IDIBAPS, Hospital de Sant Pau, Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona) s'obtenen mostres per a l'estudi dels canvis que es produeixen en el teixit gras.

Evolució de l'àcid hialurònic d'alta reticulació en els teixits tractats

Anàlisi prospectiu de la relació entre la colonització bacteriana de l'expansor mamari i la contractura capsular.