Equip professional

L'equip mèdic del Servei de Cirurgia Plàstica i Maxil·lofacial està format per:

  • Alfredo Casaudoumecq Martín. Cirurgià Plàstic.
  • Vicente Castro Cormenzana. Cirurgià Maxil·lofacial.
  • Joan Fontdevila Font. Cirurgià Plàstic. Cap del servei.
  • Eloy García Díez. Cirurgià Maxil·lofacial.
  • Carlos Martí Pagès. Cirurgià Maxil·lofacial.
  • Mauro Raigosa. Cirurgià Plàstic.
  • Ramón Sieira Gil. Cirurgià Maxil·lofacial.
  • Gui Youn Cho Lee. Cirurgià Maxil·lofacial.
  • Tai-Sik Yoon. Cirurgià Plàstic.