Assistència

El Servei de Cirurgia Plàstica i Maxil·lofacial proporciona una assistència pròpia del centre de referència en el que es troba, centrada sobre tot en problemes complexos de reconstrucció de teixits.

El Servei disposa de 3 nivells d'ingrés hospitalari: l'ingrés convencional en hospitalització, per a estades superiors a 24 hores; la Curta Estada per a pacients que requereixen una hospitalització menor a 24 hores, i la Cirurgia Major i Menor Ambulatòria per a pacients que no requereixen estada.

Cirurgia mamària

La reconstrucció mamària es pot fer mitjançant diferents tècniques quirúrgiques, com la implantació d'un material protèsic, la utilització de teixit propi o bé una combinació d'ambdues tècniques.

La nostra filosofia en reconstrucció mamària implica intentar sempre la conservació del pit o la reconstrucció de la mama amb una forma i una estètica adients, sempre garantint el tractament més efectiu del tumor sota la supervisió dels professionals de l'oncologia. Per a això disposem de les tècniques més actuals en reconstrucció mamària que minimitzen el dany a la pacient y permeten uns resultats més naturals:

 • DIEP (“Deep Inferior Epigastric Perforator”).
 • TDAP (“Toraco Dorsal Artery Perforator”).
 • Cirurgia oncoplàstica conservadora de mama.
 • Pròtesis mamàries anatòmiques d'última generació de gel altament cohesiu.

Cirurgia de Cap i Coll

 • Cirurgia del Càncer de la Cavitat Oral i del Cap i el Coll.
 • Reconstrucció de les seqüeles de traumatismes i càncers en el cap i el coll (deformitats, paràlisis, fístules, faringostomes…)
 • Lipoatròfia facial: Centre de Referència del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Cirurgia d'extremitats

 • Cobertura cutània en fractures obertes.
 • Cirurgia de la ma: síndrome del túnel del carp, malaltia de Dupuytren, dit en ressort, ganglió, lessions postraumàtiques.

Cirurgia oncològica de parts toves

 • Sarcomes
 • Carcinomes

Microcirurgia

Consisteix en transferir teixits propis (pell, múscul, os) a altres parts del cos per a reparar defectes produïts per traumatismes o cirurgies prèvies utilitzant tècniques microquirúrgiques.

 • DIEP per a la reconstrucció mamària.
 • Reconstrucció de la cavitat oral.
 • Cobertura de fractures obertes.