Assistència

L’activitat assistencial ha augmentat els últims anys, essent la cirurgia complexa la més representativa quant a xifres de creixement. A l'ICEMEQ hem anat incorporant la complexitat de forma progressiva, com per exemple amb la introducció de les proteïnes morfogenètiques i amb la utilització de productes d’enginyeria genètica per al tractament de la cèl·lula. Som centre de referència en la cirurgia d’alta complexitat i de les patologies d’alt risc a Catalunya, així com en la traumatologia de les obesitats mòrbides. Aquest tipus de cirurgies, a més de la seva comorbilitat, posseeix un alt risc i requereix uns equips i suports especials resistents per damunt dels 160 kg –que és el promig de pes d’un pacient mòrbid. Tot això fa que el nostres objectius siguin l’atenció i el tractament als pacients de l’Aparell Locomotor, l'Otorrinolaringologia i la Cirurgia Plàstica cada vegada més complexos.